Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Zvejniecības likumā

Izdarīt Zvejniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 11.nr.; 1997, 22.nr.; 1998, 23.nr.; 2000, 6.nr.; 2001, 23.nr.; 2003, 15., 23.nr.; 2004, 21.nr.; 2005, 13.nr.; 2008, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)" ar vārdiem "valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk - institūts)";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdiem "Zemkopības ministrija".

2. 8.pantā:

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūras" ar vārdu "institūta";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūras" ar vārdiem "Zemkopības ministrijas".

3. Aizstāt 9.panta desmitajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdiem "Zemkopības ministrija".

4. 11.pantā:

aizstāt 4.3 daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdu "institūts";

aizstāt 5.1 daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdiem "Zemkopības ministrija".

5. 12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "institūts" (attiecīgā locījumā);

aizstāt trešajā daļā vārdus "reģionālo vides pārvaldi" ar vārdiem "Valsts vides dienestu".

6. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdu "institūts".

7. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību, Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, kā arī zinātniskajām vai Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendācijām, pēc saskaņošanas ar Vides ministriju var noteikt zvejas regulēšanas pasākumus uz konkrētu laiku, ierobežot vai pilnīgi apturēt zveju atsevišķos ūdeņos vai to daļā un ierosināt, lai ūdeņos un tauvas joslā tiek pārtraukta tāda darbība, kas negatīvi ietekmē ūdeņu hidroloģisko režīmu, piesārņo ūdeņus vai tauvas joslu, maina ūdens līmeni ūdenstilpē vai rada citus zivju resursiem nelabvēlīgus apstākļus, kā arī noteikt zvejas regulēšanas un limitēšanas pasākumus ūdeņos vai to daļā, kur tiek veikta zveja zivju atražošanas valsts iepirkuma vajadzībām.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūras" ar vārdu "institūta".

8. 21.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūru" ar vārdu "institūtu";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Zivju resursu pavairošanu Daugavā, tās baseina ūdenstilpēs un pēc valsts pasūtījuma arī citos ūdeņos nodrošina institūts."

9. Aizstāt 22.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "institūts" (attiecīgā locījumā).

10. Aizstāt 23.pantā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūru" ar vārdu "institūtu".

11. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūra" ar vārdiem "Zemkopības ministrija".

12. Aizstāt 26.panta otrajā daļā vārdus "Latvijas Zivju resursu aģentūru" ar vārdu "institūtu".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 15.decembrī

01.01.2010