Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.18

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.15, 13.§)

Grozījumi Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597
"Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 6.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.160 "Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartes uzglabā elektroniski Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļā *.ird un *.shp datņu formātā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā - *.shp datņu formātā, kā arī Rīgas pašvaldības portālā (Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sadaļā), kur tās ir publiski pieejamas *.jpg datņu formātā.";

1.2. aizstāt 4.punktā vārdu "Vides" ar vārdiem "Mājokļu un vides".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 5.novembrī

11.12.2009