Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem"

Izdarīt likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" ir pilnvarotā iestāde Konvencijas 5.panta 1.punktā noteikto uzdevumu izpildei. Šā uzdevuma izpildē valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" atrodas Finanšu ministrijas pārraudzībā."

2. Aizstāt 3.pantā vārdu "koordinē" ar vārdiem "ir atbildīgā iestāde par".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

01.01.2010