Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījums likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem"

Izdarīt likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 13.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 14.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 7.panta pirmā daļa stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Līdz 2013.gada 1.janvārim vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs tiek noteikts triju minimālo mēneša darba algu apmērā, un šā likuma 7.panta otrajā daļā noteiktās izmaksājamās kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, par pamatu ņemot trīs minimālās mēneša darba algas."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 10.decembrī

01.01.2010