Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 2.nr.; 2009, 2., 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā apmērā".

2. 15.pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā apmērā";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Par apraides atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

3. 31.pantā:

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Katru gadu veicama retranslācijas atļaujas pārreģistrācija.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par retranslācijas atļaujas izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

4. 33.pantā:

izteikt vienpadsmitās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai, raidorganizācija iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei ziņas par vispārējās programmas koncepcijas izpildi iepriekšējā darbības gadā un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai pārreģistrāciju.";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Par speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu un pārreģistrāciju maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

5. Izteikt 47.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sekretariāta darbinieki saņem atlīdzību, kuru nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam."

6. Izslēgt 51.panta piekto daļu.

7. Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un citi padomes locekļi saņem atlīdzību, kuru nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam."

8. Papildināt 54.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) veikt Latvijas Radio kora fondu ierakstus Latvijas Radio vajadzībām, lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu."

9. Izslēgt 57.panta sesto daļu.

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 1.decembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2009.gada 9.decembrī

01.01.2010