Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes lēmums Nr.588

Rīgā 2009.gada 1.decembrī (prot. Nr.20, 6.§)

Par grozījumiem Rīgas domes 16.06.2009. lēmumā Nr.5417 "Par Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2009.gadam"

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu, ņemot vērā Rīgas domes 03.06.2003. lēmumu Nr.2335 "Par Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda izveidošanu", Rīgas domes 03.06.2003. nolikumu Nr.70 "Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda nolikums", Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda padomes 22.10.2009. sēdes protokolu Nr.2, Rīgas dome nolemj:

1. Izdarīt grozījumus Rīgas domes 16.06.2009. lēmumā Nr.5417 "Par Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2009.gadam", izsakot 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2009.gadam Ls 38 074 apmērā."

2. Izdarīt grozījumus ar Rīgas domes 16.06.2009. lēmumu Nr.5417 "Par Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmu 2009.gadam" apstiprinātajā Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda līdzekļu izlietojuma programmā 2009.gadam:

2.1. svītrot programmas 3.punktu;

2.2. papildināt programmu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k. Projekta nosaukums Summa (Ls) Projekta ierosinātājs Projekta līguma slēdzējs
8. Atstarotāju iegāde Rīgas skolēniem 3328 Rīgas pašvaldības policija Rīgas pašvaldības policija
9. Apbalvojuma "Gada labākais policists" izgatavošana 1194 Rīgas pašvaldības policija Rīgas pašvaldības policija
10. Piemiņas apbalvojumu iegāde Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem par teicami veiktiem darba pienākumiem 4719 Rīgas pašvaldības policija Rīgas pašvaldības policija
11. Pasākumu kompleksa iedzīvotāju drošībai "Droša māja" organizēšana Rīgas Latgales priekšpilsētā 7476 Rīgas Austrumu izpilddirekcija Rīgas Austrumu izpilddirekcija

2.3. aizstāt tekstu "Kopā 26 336" ar tekstu "Kopā 38 074".

3. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt 2.punktā minētā programmas papildinājuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2009.gada 3.decembrī

04.12.2009