Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta sēdes protokollēmums

Rīgā 1996.gada 24.decembrī (prot. nr.61 58.§)

Par noteikumu projektiem, kurus paredzēts pieņemt Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

Apspriešanā piedalās:

V.Krištopans, Dz.Rasnačs, A.Bērziņš, Ā.Freibergs, A.Ozols, R.Dilba, V.Makarovs, D.Turlais, A.Šķēle

Nolemj:

1. Atbalstīt ministriju priekšlikumus Satversmes 81.panta noteiktajā kārtībā pieņemt šādus noteikumu projektus:

Grozījumi likumā "Par nodarbinātību";

Likums par epidēmisko drošību;

Noteikumi par akciju sabiedrību "Latvijas Investīciju banka";

Grozījumi likumā "Par zinātnisko darbību";

Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām";

Grozījumi likumā "Par arhīviem";

Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem";

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru";

Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumos nr.216 "Par nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem";

Grozījumi Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu";

Grozījumi Būvniecības likumā;

Grozījumi nolikumā "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības valsts inspekciju", kas apstiprināts ar Augstākās padomes 1990.gada 10.oktobra lēmumu;

Likums "Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem";

Grozījumi likumā "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu";

Grozījumi likumā "Par veterinārmedicīnu";

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi";

Grozījumi likumā "Par Aizsardzības spēkiem".

2. Attiecīgajām ministrijām iesniegt noteiktajā kārtībā saskaņotus noteikumu projektus izskatīšanai 1997.gada 3.janvāra vai 6.janvāra Ministru kabineta komitejas sēdē.

Ministru prezidents A.Šķēle

Valsts kancelejas direktors Ž.Tikmers

24.12.1996