Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes lēmums Nr.13

Liepājā 1997. gada 2. janvārī (prot. Nr.1, 8. §)

Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu Liepājas pilsētas domes vēlēšanām

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par pilsētu, rajonu, pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 1. pantu, Liepājas pilsētas dome nolemj:

Liepājas pilsētas domes vēlēšanām 1997. gada 9. martā izveidot Liepājas pilsētas teritorijā 18 vēlēšanu iecirkņus un piešķirt tiem šādus kārtas numurus:

1. vēlēšanu iecirknis 3. pamatskolas telpās Lazaretes ielā 8
2. vēlēšanu iecirknis Kultūras nama "Baltika" telpās Mežmalas ielā 2
3. vēlēšanu iecirknis Bērnu nama telpās Labraga ielā 11
4. vēlēšanu iecirknis 48. arodvidusskolas telpās Ventspils ielā 51
5. vēlēšanu iecirknis 11. vidusskolas telpās Krūmu ielā 39
6. vēlēšanu iecirknis 15. vidusskolas telpās O.Kalpaka ielā 96
7. vēlēšanu iecirknis 5. vidusskolas telpās Rīgas ielā 50
8. vēlēšanu iecirknis Liepājas pilsētas centrālās slimnīcas telpās Grīzupes ielā 100
9. vēlēšanu iecirknis 1. vidusskolas telpās Ausekļa ielā 9
10. vēlēšanu iecirknis 10. vidusskolas telpās Alejas ielā 16
11. vēlēšanu iecirknis Liepājas Pedagoģiskās augstskolas telpās Lielajā ielā 14
12. vēlēšanu iecirknis Latviešu biedrības nama telpās Rožu laukumā 5/6
13. vēlēšanu iecirknis SIA "Ritums L" telpās Kungu ielā 89
14. vēlēšanu iecirknis 31. arodvidusskolas telpās K.Ukstiņa ielā 17/23
15. vēlēšanu iecirknis 6. vidusskolas telpās Ganību ielā 106
16. vēlēšanu iecirknis Ezerkrasta sākumskolas telpās Lauku ielā 54
17. vēlēšanu iecirknis 8. pamatskolas telpās Dunikas ielā 5
18. vēlēšanu iecirknis Speciālās skolas telpās Klaipēdas ielā 94

Pilsētas domes priekšsēdētājs T.Eniņš

02.01.1997