Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.817

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 22.§)

Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Gardenes bīstamo atkritumu novietne" Dobeles novada Auru pagastā, Gardenē, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Pārņemt valsts īpašumā un nodot Vides ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Gardenes bīstamo atkritumu novietne" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4646 001 0005) - zemes vienību 5,71 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4646 001 0005) un astoņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4646 001 0005 001, 4646 001 0005 002, 4646 001 0005 003, 4646 001 0005 004, 4646 001 0005 005, 4646 001 0005 006, 4646 001 0005 007 un 4646 001 0005 008) - Dobeles novada Auru pagastā, Gardenē, ko Dobeles novada pašvaldība saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu nodod valstij bez atlīdzības.

2. Vides ministrijai šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

30.11.2009