Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Precizējot iepriekš publicēto

Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.752 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitāti "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"" ("Latvijas Vēstnesis", 31.07.2009., 121.nr.) 56.punkta redakcija ir šāda:

"56. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, kā arī atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku."

71.2.apakšpunkta redakcija ir šāda:

"71.2. pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē, ja atbilstoši šo noteikumu 3.10.apakšpunktam un 20.punktam projekta iesniedzējs pretendē uz atbalstu atbilstoši sīkā, mazā vai vidējā komersanta definīcijai;".

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās E.Dreimane

01.08.2009