Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.898

Jūrmalā 2009.gada 12.novembrī (prot. Nr.26, 51.p.)

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135, apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumu Nr.1030 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135", ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1.punkta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2009.gada 7.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135, un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai pārvaldei nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Munkevics

12.11.2009