Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Liepājā 2009.gada 8.oktobrī (prot. Nr.14, 15.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2008.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 "Par dzīvokļa pabalstu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.panta pirmo daļu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta piekto daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2008.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 "Par dzīvokļa pabalstu" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.4.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"1.4. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kurai pamatdzīvesvieta deklarētā Liepājas pilsētā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas un kura ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks un ir rakstiski noslēgusi apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu, un dzīvoklis, par kuru pieprasa pabalstu, ir personas deklarētā pamatdzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos trīs mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas.";

1.2. izteikt 1.8.punktu šādā reakcijā:

"1.8. Dzīvokļa pabalsta apmērs kalendārajā gadā nevar pārsniegt uz pabalsta pieprasīšanas brīdi spēkā esošos trīs mēnešu vidējos normatīvos maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem 1.6.2., 1.6.5.punktā minētajām ģimenēm, bet ne vairāk kā 350 latus un piecu mēnešu vidējos normatīvos maksājumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem 1.6.1., 1.6.3. un 1.6.4.punktā minētajām ģimenēm, bet ne vairāk kā 350 latus.";

1.3. izslēgt 2.1.7.apakšpunktu;

1.4. izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:

"2.4. Noteikumu 1.6.1., 1.6.3. un 1.6.4.punktā minētajām ģimenēm un personām dzīvokļa pabalstu piešķir uz pieciem mēnešiem.";

1.5. izteikt 3.10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10.1. kādai no dzīvoklī deklarētajām personām ir parādsaistības, izņemot:";

1.6. izteikt 3.10.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10.1.3. kredītu vienīgā dzīvokļa privatizācijai vai iegādei, tā remontam un/ vai sadzīves priekšmetu iegādei, ja tas izsniegts vismaz 12 mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas;";

1.7. izteikt 3.10.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10.1.4. kredītu īres un komunālo maksājumu parādu nomaksai, ja tas izsniegts vismaz 12 mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas;";

1.8. papildināt noteikumus ar 3.10.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10.1.7. fiziskas vai juridiskas personu izsniegtu aizdevumu, kura kopējais apmērs uz ģimeni nepārsniedz Ls 1000 un tas izsniegts vismaz 12 mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas.";

1.9. izslēgt 3.10.1.1 apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

25.11.2009