Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1265

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.254 "Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu "II nodaļa" ar skaitļiem un vārdiem "II un III nodaļa".

2. Papildināt noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ja attiecīgajā pašvaldībā ir sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī atkritumu izvešanas pakalpojumu cenas, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kuras nav minētas šo noteikumu pielikuma III nodaļā, šos pakalpojumus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktajām cenām."

3. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.254

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes un to sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

I. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes

Nr.
p.k.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes

Piezīmes

1.

Sociālās aprūpes centrs "Aizvīķi"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

2.

Sociālās aprūpes centrs "Allaži"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

3.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Baldone"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.4., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

4.

Sociālās aprūpes centrs "Dundaga"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

5.

Sociālās aprūpes centrs "Ezerkrasti"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.4., 1.2.4. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus

6.

Sociālās aprūpes centrs "Iecava"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

7.

Sociālās aprūpes centrs "Īle"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

8.

Sociālās aprūpes centrs "Iļģi"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

9.

Sociālās aprūpes centrs "Istra"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

10.

Sociālās aprūpes centrs "Jelgava"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

11.

Sociālās aprūpes centrs "Jugla"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

12.

Sociālās aprūpes centrs "Kalkūni"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus

13.

Sociālās aprūpes centrs "Kalnciems"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

14.

Sociālās aprūpes centrs "Kalupe"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

15.

Sociālās aprūpes centrs "Krastiņi"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

16.

Sociālās aprūpes centrs "Ķīši"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

17.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Liepāja"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus

18.

Sociālās aprūpes centrs "Litene"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

19.

Sociālās aprūpes centrs "Lubāna"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

20.

Sociālās aprūpes centrs "Mēmele"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

21.

Sociālās aprūpes centrs "Nītaure"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

22.

Sociālās aprūpes centrs "Piltene"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

23.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Pļavnieki"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus

24.

Sociālās aprūpes centrs "Rauna"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

25.

Sociālās aprūpes centrs "Reģi"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

26.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Rīga"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētos pakalpojumus

27.

Sociālās aprūpes centrs "Ropaži"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

28.

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

29.

Sociālās aprūpes centrs "Saulstari"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

30.

Bērnu sociālās aprūpes centrs "Teika"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3.4.apakšpunktā minētos pakalpojumus

31.

Sociālās aprūpes centrs "Valka"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

32.

Sociālās aprūpes centrs "Veģi"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.4., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

33.

Sociālās aprūpes centrs "Ziedkalne"

Nesniedz šā pielikuma II nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos pakalpojumus

 

II. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pamatpakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums
(latos bez PVN)

PVN (latos)

Cena
(latos)

1.

To personu izmitināšana, kurām netiek nodrošināta valsts programma

1.1.

personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bez papildu higiēnas izmaksām*

1.1.1.

vienvietīgā istabā

1 personai dienā

19,56

0,00

19,56

1.1.2.

divvietīgā istabā

1 personai dienā

12,03

0,00

12,03

1.1.3.

istabā ar trim un vairāk vietām

1 personai dienā

9,00

0,00

9,00

1.1.4.

neatkarīgi no vietu skaita istabā

1 personai dienā

9,00

0,00

9,00

1.2.

personas izmitināšana ar pilnu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju*

1.2.1.

vienvietīgā istabā

1 personai dienā

20,91

0,00

20,91

1.2.2.

divvietīgā istabā

1 personai dienā

13,38

0,00

13,38

1.2.3.

istabā ar trim un vairāk vietām

1 personai dienā

10,50

0,00

10,50

1.2.4.

neatkarīgi no vietu skaita istabā

1 personai dienā

10,50

0,00

10,50

1.3.

bērna izmitināšana bērnu sociālās aprūpes iestādē*

1.3.1.

ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju

1 personai dienā

7,88

0,00

7,88

1.3.2.

ar diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem ar smagiem funkciju traucējumiem

1 personai dienā

9,50

0,00

9,50

1.3.3.

ar sociālo aprūpi dienas laikā

1 personai dienā

4,25

0,00

4,25

1.3.4.

bērna sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija kopā ar māti, ja māte bērnu baro ar krūti

1 bērnam un mātei dienā

11,00

0,00

11,00

1.3.5.

sociālās aprūpes iestādes pakalpojums bērnam un ģimenei pirmsadopcijas periodā

1 personai dienā

3,30

0,00

3,30

1.4.

paliatīvā aprūpe*

1 personai dienā

12,00

0,00

12,00

1.5.

klienta viesu izmitināšana bez ēdināšanas

1 personai dienā

1,50

0,32

1,82

1.6

klienta viesu izmitināšana ar ēdināšanu

1 personai dienā

4,50

0,95

5,45

2.

Medicīnas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

2.1.

ergoterapeita konsultācija*

1 konsultācija

3,40

0,00

3,40

2.2.

fizioterapeita konsultācija*

1 konsultācija

3,40

0,00

3,40

2.3.

logopēda konsultācija*

1 konsultācija

3,40

0,00

3,40

2.4.

psihologa konsultācija*

1 konsultācija

3,40

0,00

3,40

2.5.

Montesori speciālista konsultācija*

1 konsultācija

3,40

0,00

3,40

2.6.

Montesori speciālista nodarbība*

1 nodarbība

3,40

0,00

3,40

2.7.

darbmācības speciālista nodarbība*

1 nodarbība

2,50

0,00

2,50

2.8.

muzikālās terapijas nodarbība*

1 nodarbība

2,20

0,00

2,20

2.9.

peldināšana hidromasāžas vannā*

1 procedūra

2,50

0,00

2,50

2.10.

peldināšana vannā ar ārstnieciskām tinktūrām*

1 procedūra

2,60

0,00

2,60

2.11.

elektroterapija*

1 procedūra

2,10

0,00

2,10

2.12.

siltuma procedūra ar ozokerītu un parafīnu*

1 procedūra

2,30

0,00

2,30

2.13.

vispārējā masāža*

1 procedūra

3,30

0,00

3,30

2.14.

ārstnieciskā fizkultūra*

1 procedūra

3,20

0,00

3,20

2.15.

ķermeņa daļu masāža*

1 procedūra

2,80

0,00

2,80

2.16.

procedūras baseinā*

2.16.1.

vienai personai

1 procedūra

2,00

0,00

2,00

2.16.2.

piecu personu grupai

1 procedūra

2,50

0,00

2,50

2.17.

ūdens procedūras

1 procedūra

1,80

0,38

2,18

2.18.

zobārstniecības pakalpojumi**

2.18.1.

ārstēšana

1 konsultācija

5,00

0,00

5,00

2.18.2.

zoba ekstrakcija

1 procedūra

5,00

0,00

5,00

3.

Higiēnas un saimnieciskie pakalpojumi

3.1.

friziera pakalpojumi

3.1.1.

matu griešana bez žāvēšanas

1 personai

0,70

0,15

0,85

3.1.2.

matu griešana ar žāvēšanu

1 personai

1,50

0,32

1,82

3.2.

mehānisko remontdarbnīcu pakalpojumi bez tehniskā nodrošinājuma

1 stunda

2,00

0,42

2,42

3.3.

autotransporta pakalpojumi

3.3.1.

vieglā automašīna ar motora tilpumu līdz 1,8 l

1 stunda

6,50

1,37

7,87

3.3.2.

vieglā automašīna ar motora tilpumu virs 1,8 l

1 stunda

7,70

1,62

9,32

1 km

0,22

0,05

0,27

3.3.3.

mikroautobuss

1 stunda

15,00

3,15

18,15

1 km

0,28

0,06

0,34

3.3.4.

autobuss

1 km

0,40

0,08

0,48

3.4.

traktora pakalpojumi

1 stunda

10,50

2,21

12,71

3.5.

ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem

3.5.1.

brokastis

1 ēdienreize

0,40

0,08

0,48

3.5.2.

pusdienas

1 ēdienreize

0,70

0,15

0,85

3.5.3.

vakariņas

1 ēdienreize

0,55

0,12

0,67

3.5.4.

pirmais ēdiens

1 porcija

0,25

0,05

0,30

3.5.5.

otrais ēdiens

1 porcija

0,50

0,11

0,61

3.5.6.

saldais ēdiens

1 porcija

0,30

0,06

0,36

3.5.7.

dzēriens

1 glāze

0,05

0,01

0,06

3.6.

ēdināšanas pakalpojumi viesiem

3.6.1.

brokastis

1 ēdienreize

0,85

0,18

1,03

3.6.2.

pusdienas

1 ēdienreize

1,75

0,37

2,12

3.6.3.

vakariņas

1 ēdienreize

0,85

0,18

1,03

3.6.4.

ēdināšana saviesīgos pasākumos

1 personai

5,50

1,16

6,66

4.

Citi maksas pakalpojumi

4.1.

A4 lapas kopēšana, izmantojot klienta papīru

1 lapa

0,05

0,01

0,06

4.2.

A4 lapas kopēšana

1 lapa

0,06

0,01

0,07

4.3.

A3 lapas kopēšana

1 lapa

0,10

0,02

0,12

4.4.

semināra organizēšana bez tehniskā nodrošinājuma

1 persona

4.4.1.

grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku

1 persona

2,00

0,42

2,42

4.4.2.

grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem

1 persona

3,00

0,63

3,63

4.5.

semināra organizēšana ar daļēju tehnisko nodrošinājumu

1 persona

4.5.1.

grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku

1 persona

8,00

1,68

9,68

4.5.2.

grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem

1 persona

10,00

2,10

12,10

4.6.

semināra organizēšana ar pilnu tehnisko nodrošinājumu

1 persona

4.6.1.

grupai, kurā ir 11 un vairāk cilvēku

1 persona

15,00

3,15

18,15

4.6.2.

grupai, kurā ir ne vairāk par 10 cilvēkiem

1 persona

20,00

4,20

24,20

 

III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Izcenojums
(latos bez PVN)

PVN (latos)

Cena (latos)

Pakalpojuma sniedzējs

1.

Kanalizācijas un aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (bez skaitītāja)

1 personai mēnesī

1,57

0,33

1,90

Sociālās aprūpes centrs "Ķīši"

2.

Kanalizācijas un aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju)

m3

0,60

0,13

0,73

Sociālās aprūpes centrs "Ķīši"

3.

Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju)

m3

0,20

0,04

0,24

Sociālās aprūpes centrs "Veģi"

0,27

0,06

0,33

Sociālās aprūpes centrs "Īle" (Lielbērzē)

0,60

0,13

0,73

Sociālās aprūpes centrs "Litene"

0,58

0,12

0,70

Sociālās aprūpes centrs "Mēmele"

4.

Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju) juridiskām personām

m3

1,00

0,21

1,21

Sociālās aprūpes centrs "Litene"

5.

Aukstā ūdens apgādes pakalpojumi (bez skaitītāja)

1 personai mēnesī

1,64

0,34

1,98

Sociālās aprūpes centrs "Aizvīķi"

1,87

0,39

2,26

Sociālās aprūpes centrs "Īle" (Īlē)

1,58

0,33

1,91

Sociālās aprūpes centrs "Kalupe",

sociālās aprūpes centrs "Ziedkalne", sociālās aprūpes centrs "Piltene"

0,50

0,11

0,61

Sociālās aprūpes centrs "Krastiņi"

1,10

0,23

1,33

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"

6.

Kanalizācijas pakalpojumi (ar skaitītāju)

m3

1,57

0,33

1,90

Sociālās aprūpes centrs "Īle" (Lielbērzē)

0,45

0,09

0,54

Sociālās aprūpes centrs "Litene"

0,72

0,15

0,87

Sociālās aprūpes centrs "Mēmele"

0,51

0,11

0,62

Sociālās aprūpes centrs "Veģi"

7.

Kanalizācijas pakalpojumi (bez skaitītāja)

1 personai mēnesī

1,81

0,38

2,19

Sociālās aprūpes centrs "Īle" (Īlē)

1,00

0,21

1,21

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"

8.

Apkures un siltā ūdens apgādes pakalpojumi (ar skaitītāju)***

1 mW

27,27

2,73

30,00

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"

35,49

3,55

39,04

Sociālās aprūpes centrs "Veģi"

9.

Telpu apkure (bez skaitītāja)***

m2 mēnesī

0,53

0,05

0,58

Sociālās aprūpes centrs "Ķīši"

1,06

0,11

1,17

Sociālās aprūpes centrs "Rūja"

10.

Apkures un siltā ūdens apgādes pakalpojumi***

Ls mēnesī

64,50

6,45

70,95

Sociālās aprūpes centrs "Ezerkrasti"

11.

Siltā ūdens sagatavošana***

1 personai mēnesī

2,26

0,23

2,49

Sociālās aprūpes centrs "Ķīši"

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 1. un 9.1 punktu nodokli nepiemēro šā pielikuma II nodaļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15. un 2.16.apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem.

2. ** Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 29.punktu nodokli nepiemēro šā pielikuma II nodaļas 12.18.apakšpunktā minētajiem maksas pakalpojumiem.

3. *** Saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.2 panta 15.punktu 10 % nodokļa likmi piemēro šā pielikuma III nodaļas 8., 9., 10. un 11.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 7.novembri.

07.11.2009