Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.80

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 15.10.2009. sēdes lēmumu Nr.624 (prot. Nr.15, 60.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Ministru kabineta
04.08.2009. noteikumiem Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
"

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" (turpmāk tekstā - Noteikumi Nr.75) šādus grozījumus:

1.1. papildināt Noteikumu Nr.75 tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Latvijas Republikas 14.06.2007. likuma "Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums" 14.panta trešo daļu;

1.2. papildināt Noteikumus Nr.75 ar 7.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"7.1 Noteikumu 3.punkta 3.1.apakšpunktā minētajām iedzīvotāju kategorijām saņemtie braukšanas taloni ir uzskatāmi par derīgiem tikai tad, ja attiecīgā braukšanas talona izmantošanas laikā talona izmantotājs var uzrādīt tā pensionāra apliecību. Noteikumu 3.punkta 3.2.apakšpunktā minētajām iedzīvotāju kategorijām saņemtie braukšanas taloni ir uzskatāmi par derīgiem tikai tad, ja attiecīgā braukšanas talona izmantošanas laikā talona izmantotājs var uzrādīt tā Valmieras Sociālā dienesta izsniegto trūcīgas ģimenes/personas statusu apliecinošo izziņu vai Valmieras Sociālā dienesta apstiprināto trūcīgas ģimenes/personas statusu apliecinošās izziņas kopiju."

1.3. papildināt Noteikumus Nr.75 ar 12.1 punktu, izsakot to šādā redakcijā:

"12.1 Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valmieras pilsētas domes 19.05.2005. saistošie noteikumi Nr.15 "Noteikumi par braukšanas maksu atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" un Valmieras pilsētas pašvaldības 27.08.2009. saistošie noteikumi Nr.73 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā"."

2. Šie saistošie noteikumi par grozījumiem 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" stājas spēkā Latvijas Republikas 19.05.1994. likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2009.gada 20.oktobrī

07.11.2009