Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/80-paz

Rīgā 2009.gada 3.novembrī

Par lietas Nr.2009-105-01 ierosināšanu

2009.gada 3.novembrī Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 15.oktobrī saņemto konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2009-105-01 "Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam" 5.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110.pantam".

Konstitucionālo sūdzību iesniedza Ģirts Kaņeps.

Satversmes tiesas 2.kolēģija nolēma, ka aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu nav nepieciešams, jo Saeima jau ir iesniegusi atbildes rakstus par tādu pašu prasījumu lietās, kas apvienotas lietā Nr.2009-44-01.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle