Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.332

Rīgā 2009.gada 28.oktobrī (prot. Nr.41, 3.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2009.gada 9.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Fortum Jelgava", vienotais reģistrācijas numurs: 50003549231, juridiskā adrese: Mārupes novads, Lidosta "Rīga", LV-1053 (turpmāk - SIA "Fortum Jelgava"), koģenerācijas stacijā Ganību ielā 71a, Jelgavā, saražotās siltumenerģijas tarifu projektu (2009.gada 9.septembris Nr.1-05/1470), 2009.gada 30.septembrī tarifu projekta precizējumu (2009.gada 29.septembris Nr.1-05/1578) un 2009.gada 14.oktobrī papildu informāciju (2009.gada 13.oktobris Nr.1-05/1686) (turpmāk - tarifu projekts).

Izvērtējot SIA "Fortum Jelgava" iesniegto tarifu projektu, Komisija konstatē un secina:

1. Iesniegtais SIA "Fortum Jelgava" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2005.gada 21.decembra lēmumu Nr.311 apstiprināto Koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijā ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Fortum Jelgava" paziņojumu par SIA "Fortum Jelgava" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu publicēja 2009.gada 18.septembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.149. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Komisija ir izvērtējusi iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka SIA "Fortum Jelgava" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu aprēķins ir pamatots.

Saskaņā ar Metodikas 8.1 punktu, 52.2 punktu, 52.3 punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

 

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Fortum Jelgava" koģenerācijas stacijā Ganību ielā 71a, Jelgavā, saražotās siltumenerģijas tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabasgāzes tirdzniecības gala tarifiem atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas:

Dabasgāzes tirdzniecības cena (Ls/tūkst.n.m.3)

Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs (Ls/tūkst.n.m.3)

Siltumenerģijas tarifs
(Ls/MWh)

90

124,85

17,65

95

129,85

18,02

100

134,85

18,38

105

139,85

18,75

110

144,85

19,11

115

149,85

19,48

120

154,85

19,84

125

159,85

20,20

130

164,85

20,56

135

169,85

20,92

140

174,85

21,29

145

179,85

21,65

150

184,85

22,02

155

189,85

22,38

160

194,85

22,75

165

199,85

23,11

170

204,85

23,48

175

209,85

23,84

180

214,85

24,21

185

219,85

24,57

190

224,85

24,94

195

229,85

25,30

200

234,85

25,67

205

239,85

26,03

210

244,85

26,40

215

249,85

26,76

220

254,85

27,13

225

259,85

27,49

230

264,85

27,86

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2009.gada 8.decembrī.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

28.10.2009