Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.74

2009.gada 23.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokuratūras pārstāve

-

R.Āboliņa

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.15.00

   

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1.§

Likumprojekts "Meliorācijas likums"

TA-3633

______________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

2.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-3844, TA-3716

______________________________________________________

(E.Pārups, S.Šķiltere, O.Geitus- Eitvina, D.Tauriņš, M.Segliņš, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta 6.pantu, paredzot, ka nodokļa atvieglojums attiecas uz dzīvokļa īpašumu, un līdz 2009.gada 27.oktobra plkst.10.00 iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

5. Finanšu ministrijai, saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību, līdz 2009.gada 15.decembrim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība".

6. Tieslietu ministrijai, saskaņojot ar Latvijas Pašvaldību savienību, līdz 2009.gada 10.decembrim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu:

6.1. grozījumus normatīvajos aktos, kuros tiek noteikta atvieglota kārtība inženiertehnisko būvju kadastrālai uzmērīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

6.2. grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.97 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība", kuru spēkā stāšanās laiks būs 2010.gada 1.jūlijs;

6.3. noteikumu projektu, kurā precīzi tiek reglamentēta kārtība, kā aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālās vērtības.

7. Ekonomikas ministrijai līdz 2009.gada 10.decembrim iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā grozījumus Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot sodu palielināšanu par būvju izmantošanu pirms nodošanas ekspluatācijā.

8. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību nodrošināt likumprojekta pārejas noteikumos noteikto programmatūru katrai pašvaldībai ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūlijam.

 

 

3.§

Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-3715

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

4.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-3629

______________________________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

5.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli""

TA-3626

______________________________________________________

(J.Salmiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

6.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-3837, TA-611

______________________________________________________

(D.Robežniece, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

7.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

TA-3840

______________________________________________________

(M.Čakste, A.Matīss, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

8.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

TA-3841

______________________________________________________

(A.Kaļāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

9.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-3845

______________________________________________________

(D.Robežniece, E.Dreimane, A.Kaļāne, M.Segliņš, J.Dūklavs, D.Tauriņš, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, tos skaitā: precizēt 8.pantu attiecībā uz darījumiem, kas pārsniedz 10 tūkst. latu, 14.pantā paredzēt, ka rakstisks pieprasījums nav nepieciešams no amatpersonām, saskaņot ar Kultūras ministriju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 26.oktobrī.

 

 

10.§

Likumprojekts "Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu"

TA-3441-IP, SAN-4030

______________________________________________________

(I.Ošiņa, I.Dālderis, T.Koķe, M.Gruškevics, E.Repše, J.Krastiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai svītrot likumprojekta 14.pantu, tehniski precizēt likumprojekta tekstu un līdz 2009.gada 27.oktobra plkst.10.00 iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

11.§

Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

TA-3846

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

12.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-3847

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Iesniegto likumprojektu noraidīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.

 

 

13.§

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-3866

______________________________________________________

(I.Ošiņa, T.Koķe, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

3. Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra sēdē atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (prot. Nr.69 63.§, TA-3477) un likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (prot. Nr.69 64.§, TA-3478) virzīt valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

4. Valsts kancelejai steidzami sagatavot attiecīgu vēstules projektu Saeimai.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"

TA-3849

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Tiesu ekspertu likumā"

TA-3852

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

TA-3853

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

17.§

Likumprojekts "Grozījumi Tiesībsarga likumā"

TA-3856

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

18.§

Likumprojekts "Grozījums Valsts meža dienesta likumā"

TA-3857

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

19.§

Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

TA-3858

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

20.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā"

TA-3859

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

21.§

Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-3860

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

22.§

Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"

TA-3861

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

23.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts kontroles likumā"

TA-3862

______________________________________________________

(I.Ošiņa, I.Freiberga, M.Bičevskis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

24.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""

TA-3863

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

25.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju""

TA-3864

______________________________________________________

(E.Repše, I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

26.§

Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"

TA-3865

______________________________________________________

(E.Repše, I.Ošiņa, M.Riekstiņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

27.§

Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

TA-3848

______________________________________________________

(E.Repše, I.Ošiņa, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

28.§

Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

TA-3867

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

29.§

Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"

TA-3869

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

30.§

Likumprojekts "Grozījums Prokuratūras likumā"

TA-3890

______________________________________________________

(L.Medina, M.Segliņš, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

31.§

Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"

TA-3896

______________________________________________________

(I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.

 

 

32.§

Rīkojuma projekts "Par Muzeju valsts pārvaldes likvidāciju"

TA-3894

______________________________________________________

(I.Dālderis, U.Lielpēters, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Kultūras ministrijai pēc reorganizācijas procesa beigām iesniegt Ministru kabinetā informāciju par reorganizācijas procesā iegūto resursu ietaupījumu.

 

 

33.§

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

TA-3913

______________________________________________________

(I.Ošiņa, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojektu, iekļaujot tajā Ministru kabineta ārkārtas 2009.gada 22.oktobra sēdē atbalstītā likumprojekta (prot. Nr.73 1.§) tekstu un līdz 2009.gada 27.oktobrim plkst.10.00 iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

34.§

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-3911

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

35.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

TA-3908

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

36.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 31.marta noteikumos Nr.112 "Noteikumi par ienākumiem, par kuriem jāmaksā algas nodoklis""

TA-3907

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

37.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūnija noteikumos Nr.531 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai""

TA-3906

______________________________________________________

(D.Robežniece, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

38.§

Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-3903

______________________________________________________

(M.Segliņš, L.Mūrniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Likumprojektu izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomē.

3. Ja likumprojekts tiek saskaņots koalīcijas partiju Sadarbības padomē, turpināt to izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdē.

 

 

39.§

Likumprojekts "Grozījums Pilsonības likumā"

TA-3904

______________________________________________________

(M.Segliņš, L.Mūrniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Likumprojektu izskatīt koalīcijas partiju Sadarbības padomē.

3. Ja likumprojekts tiek saskaņots koalīcijas partiju Sadarbības padomē, turpināt to izskatīt Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra sēdē.

 

 

40.§

Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"

TA-3912, SAN-4067-IP

______________________________________________________

(E.Repše, M.Segliņš, R.Vējonis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra E.Repšes sniegto informāciju.

2. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

 

 

Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

41.§

Protokollēmuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" sagatavošanas nodrošināšanu"

TA-3905, SAN-4031

______________________________________________________

(E.Repše, B.Bāne, V.Dombrovskis)

1 .Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju.

2. Finanšu ministrijai veikt nepieciešamos precizējumus Valsts kontroles, Augstākās tiesas un Satversmes tiesas budžeta pieprasījumos 2010.- 2011.gadam, lai nodrošinātu Ministru kabinetā noteikto izdevumu samazinājumu un 2010.gada valsts budžeta projekta sagatavošanu iesniegšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2009.gada 26.oktobrī, ievērojot noteikto fiskālās konsolidācijas apjomu.

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.45

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane