Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.76

2009.gada 27.oktobrī

Sēdi vada

   

Ministru prezidents

-

V.Dombrovskis

     

Ar balsstiesībām piedalās:

   

Aizsardzības ministrs

-

I.V.Lieģis

Ekonomikas ministrs

-

A.Kampars

Finanšu ministrs

-

E.Repše

Iekšlietu ministre

-

L.Mūrniece

Izglītības un zinātnes ministre

-

T.Koķe

Kultūras ministrs

-

I.Dālderis

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Tieslietu ministrs

-

M.Segliņš

Satiksmes ministrs

-

K.Gerhards

Veselības ministre

-

B.Rozentāle

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

     

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

   

Valsts kontroliere

-

I.Sudraba

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

-

E.Dreimane

     

Protokolē

   

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja

-

L.Peinberga

     

Sēdi sāk plkst.12.00

   

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam""

TA-3455

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfa 1.punktu.

 

 

2.§

Rīkojuma projekts "Grozījums "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam""

TA-3592

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 3.paragrāfa 2.punktu.

 

 

3.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam"" un rīkojuma projekts "Grozījums Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam"

TA-3585

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam"" .

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, iekļaujot tajā šī protokola 1.paragrāfā minētā projekta tekstu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Grozījums Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.-2013.gadam".

Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu, iekļaujot tajā šī protokola 2.paragrāfā minētā projekta tekstu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gaujas NP mežs Salmiņi" Priekuļu novada Liepas pagastā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-3224

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

5.§

Likumprojekts "Par Pagaidu nolīgumu, ar ko izveido pamatu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses"

TA-3729

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Pagaidu nolīguma, ar ko izveido pamatu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (turpmāk - Pagaidu nolīgums), projekta parakstīšanu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku N.Popenu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Pagaidu nolīgumu.

4. Pieņemt zināšanai, ka Pagaidu nolīguma teksts latviešu valodā ir saskaņošanas procesā Eiropas Savienības Padomē.

5. Ekonomikas ministrijai pēc Pagaidu nolīguma parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā Pagaidu nolīguma precizēto tekstu latviešu valodā un precizēto likumprojektu.

6. Valsts kancelejai sagatavot Pagaidu nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 

 

6.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"

TA-3678

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

TA-3568

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

8.§

Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-2285

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

9.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 12.novembra rīkojumā Nr.538 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-3285

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

10.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.103 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs sakaru virsnieka statusā""

TA-3407

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

11.§

Noteikumu projekts "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība"

TA-3168

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

TA-3438

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.655 "Par X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem""

TA-3711

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

14.§

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-3436

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

15.§

Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - diskriminācijas aizlieguma likumā"

TA-3281

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

16.§

Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-3442

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 

 

17.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums""

TA-3674

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

18.§

Rīkojuma projekts "Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju"

TA-3818

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" nolikums"

TA-3805

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" nolikums"

TA-3804

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

21.§

Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" nolikums"

TA-3803

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums"

TA-3807

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

Noteikumu projekts "Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" nolikums"

TA-3806

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.355 "Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi""

TA-3273

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

25.§

Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas vajadzībām"

TA-3526

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 

 

26.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"

TA-3453

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

TA-3775

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.569 "Noteikumi par rajonu (pilsētu) tiesu, to tiesu namu un apgabaltiesu tiesu namu darbības teritorijām""

TA-3741

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

29.§

Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"

TA-3770

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministre.

 

 

30.§

Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums"

TA-3762

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

31.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju""

TA-3352

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

TA-3550

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

33.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""

TA-3551

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

34.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 58.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3171

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 58.§) "Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 23.februāra noteikumos Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.

 

 

35.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 60.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3173

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 60.§) "Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.

 

 

36.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 61.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3174

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 61.§) "Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.

 

 

37.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 79.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3304

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 79.§) "Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2010.gada 1.septembrim.

 

 

38.§

Likumprojekts "Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"

TA-3611

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 

 

39.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.874 "Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-3408

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

40.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"""

TA-3788

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41.§

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-3692

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

42.§

Rīkojuma projekts "Par O.J.Brinkmani"

TA-3790

______________________________________________________

(T.Koķe, V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Informatīvie ziņojumi

43.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai

TA-3873

______________________________________________________

(U.Augulis, I.Vjakse, R.Vējonis, L.Vancāne, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai.

2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar sociālajiem partneriem sagatavot un labklājības ministram līdz 2009.gada 30.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā pasākumu plānu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010. - 2013.gadam.

 

 

Ministru kabineta lieta

44.§

Atbildes projekts Latvijas Valsts prezidenta kancelejai

TA-3936, SAN-3722

______________________________________________________

(M.Brencis, V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto atbildes vēstules projektu Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Latvijas Valsts prezidenta kancelejai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

45.§

Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-180

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Mazlīdeksna A" 2036 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 002 0098), zemes vienību "Laimiņi A" 5100 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 002 0133), zemes vienību "Zorri A" 2500 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 005 0372), zemes vienību "Ceļamalas A" 2600 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0055), zemes vienību "Granstsbedres A" 1200 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 002 0065 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6878 005 0373), zemes vienību "Zīlītes A" 13100 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 002 0106), zemes vienību "Kondalovi A" 17000 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0079, vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0101, vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0105 un vienības kadastra apzīmējums 6878 001 0125) un zemes vienību "Lira A" 600 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6878 005 0162) Ludzas novadā par kopējo summu 30 738 lati.

 

 

46.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā Ķekava-Iecava"

TA-1185

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Satiksmes ministrijai pirkt zemes vienību "Vecbrīviņi A7" 800 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0254) un zemes vienību "Ražošanas laukums A7" 2300 kvadrātmetru platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0262) ar būvi - ceļa konstrukciju, Iecavas novadā Bauskas rajonā par kopējo summu 32571,27 lati.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

47.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmā "Uzņēmējdarbība un inovācijas""

TA-3909

______________________________________________________

(E.Repše, R.Vējonis, A.Kampars, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par garantiju sistēmas darbību.

 

 

48.§

Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā"

TA-3876

______________________________________________________

(B.Bāne, I.Dālderis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktu atbilstoši Kultūras ministrijas steidzami precizētiem un Finanšu ministrijai iesniegtiem aprēķiniem un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

Informatīvais ziņojums "Par sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu piešķiršanas informācijas sistēmas attīstību no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem"

TA-3921

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Krieva, L.Medina, L.Straujuma, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atbildīgajai iestādei par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" (turpmāk - 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) divu dienu laikā pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - VSAA) projekta tēmas "Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu piešķiršanas informācijas sistēmas attīstība un ieviešana" iekļaušanas Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu" (turpmāk - prioritāro projektu saraksts) uzaicināt VSAA iesniegt projekta iesniegumu par attiecināmo izmaksu apjomu (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 85 procentiem un valsts budžeta finansējums, ne mazāks kā 15 procenti), kas nav lielāks kā labklājības nozarei pieejamais atlikums.

3. Atbildīgajai iestādei par 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti divu dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) projekta tēmas "Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas ieviešana" iekļaušanas prioritāro projektu sarakstā uzaicināt VID iesniegt projekta iesniegumu par attiecināmo izmaksu apjomu ne vairāk kā 707 750 latiem, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums līdz 85 procentiem un valsts budžeta finansējums, ne mazāks kā 15 procenti.

4. VSAA un VID sagatavot un iesniegt atbildīgajā iestādē projekta iesniegumus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" noteiktajai kārtībai.

5. Atbildīgajai iestādei izvērtēt iesniegtos projekta iesniegumus saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" 37.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

6. Gadījumā, ja projekta iesniegumi tiek apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju un atbildīgo iestādi līdz 2010.gada 1.janvārim nodrošināt finansējuma pārdali projekta īstenošanai 2010.gadā.

 

 

 

 

 

 

50.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""

TA-3919

______________________________________________________

(E.Zalāns, I.Krieva, R.Vējonis, L.Straujuma, L.Medina, G.Pužule, A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: papildināt 9.punktu ar norādi uz analoģisku grozījumu arī 47.punktā; papildināt projektu ar jauniem punktiem, paredzot aizstāt 52. un 58.punktā attiecīgās dabas rezervāta administrācijas nosaukumu ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde", kā arī papildinot projektu ar tēmu "Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas", saskaņot precizēto projektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Vides ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

51.§

Noteikumu projekts "Latvijas izcelsmes laukaugu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi"

TA-3491

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"

TA-3657

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

53.§

Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses"

TA-3934

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt Pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses (turpmāk - nolīgums), projektu.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku N.Popenu parakstīt nolīgumu.

4. Ārlietu ministrijai pēc nolīguma projekta parakstīšanas iesniegt nolīgumu un precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

54.§

Informatīvais ziņojums "Par 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu finansējumu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanai (līdz 1.oktobrim apstiprinātie projekti)"

TA-3932

______________________________________________________

(A.Liepiņš, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atļaut valsts aģentūrai "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" slēgt līgumus par sekojošu aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros apstiprināto Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, paredzot, ka Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu finansējuma saņēmējs nodrošinās no saviem līdzekļiem:

2.1. 2.1.2.2.1. apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" - par summu ne vairāk kā 140 250 lati;

2.2. 2.1.2.2.2 apakšaktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā" - par summu ne vairāk kā 458 500 lati;

2.3. 2.3.2.2. apakšaktivitātē "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" - par summu ne vairāk kā 1 695 838 lati.

3. Noteikt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apjomam atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam.

 

 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

55.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti "Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai""

TA-3933

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

TA-3162

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

57.§

Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-3903

______________________________________________________

(M.Segliņš, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

58.§

Likumprojekts "Grozījums Pilsonības likumā"

TA-3904

______________________________________________________

(M.Segliņš, T.Koķe, L.Mūrniece, L.Medina, V.Dombrovskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Atbalstīt grozījumu Civilprocesa likumā 43.panta pirmās daļas 13.punktā, paredzot, ka no tiesas izdevumu samaksas valsts ienākumos ir atbrīvojama Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lietās par Latvijas pilsonības atņemšanu.

4. Tieslietu ministrijai noformēt šī protokollēmuma 3.punktā ietverto lēmumu likumprojekta "Grozījums Civilprocesa likumā" veidā un vienlaicīgi ar anotāciju līdz 2009.gada 28.oktobra plkst.10.00 iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu "Grozījums Civilprocesa likumā" iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2010.gadam likumprojektu paketē.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar 2010.gada 2.janvāri pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

8. Iekšlietu ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā sagatavot priekšlikumus finansējuma pārdalei valsts valodas prasmes pārbaudes nodrošināšanai profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

9. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus tiesību aktos saistībā ar šī protokollēmuma 7.punkta izpildi.

 

 

59.§

Rīkojuma projekts "Par maksājumu, kas veikti ar internetbankas starpniecību atzīšanas kārtību"

TA-3746

______________________________________________________

(M.Prikulis, A.Kampars, M.Lazdovskis, M.Bičevskis, E.Repše, E.Zalāns, K.Gerhards, V.Dombrovskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

2. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par projekta tekstu, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Latvijas nacionālo pozīciju projekti (slēgtā daļa)

60.§

Latvijas nacionālā pozīcija par Pilotprojektu - starptautisko aizsardzību saņēmušo personu pārvietošana no Maltas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm

TA-3868

______________________________________________________

(L.Mūrniece, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Pilotprojektu - starptautisko aizsardzību saņēmušo personu pārvietošana no Maltas uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 

 

61.§

Latvijas nacionālā pozīcija par 2009. gada 29.oktobrī saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju Kohēzijas fonda projektā Nr.2002/LV/16/P/PE/011 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"

TA-3892

______________________________________________________

(A.Ūbelis, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas projektu "Par 2009. gada 29. oktobrī saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1164/1994 (ar grozījumiem) II pielikuma H panta pirmā punkta 2.daļu paredzēto uzklausīšanas procedūru ar Eiropas Komisijas dienestiem par aprēķināto finanšu korekciju Kohēzijas fonda projektā Nr.2002/LV/16/P/PE/011 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā"" (pozīcija Nr. 1).

3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam ārvalstu finanšu līdzekļu koordinācijas jautājumos, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes vadītājam A.Ūbelim un Vides ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Investīciju departamenta direktorei V.Gēmei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Komisijas 2009.gada 29.oktobrī organizētajā uzklausīšanas sanāksmē.

 

 

62.§

Latvijas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2009.gada 29.-30.oktobra sanāksmei

TA-3929

______________________________________________________

(G.Japiņa, V.Dombrovskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Eiropadomes 2009.gada 29.-30.oktobra sanāksmei.

 

 

63.§

Latvijas Republikas nostājas "Par Eiropas Komisijas 2009.gada 28.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu lietā Nr.2009/0471" projekts

TA-3944

______________________________________________________

(V.Dombrovskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2009/0471.

2. Valsts kancelejai iesniegt nostāju Ārlietu ministrijā.

3. Ārlietu ministrijai nosūtīt nostāju Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

4. Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā nostāju iesniegt Eiropas Komisijai.

 

 

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

64.§

Par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" darbības rezultātiem un preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radīto zaudējumu kompensēšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3927-IP

______________________________________________________

(K.Gerhards, V.Dombrovskis)

Ņemot vērā satiksmes ministra sniegto informāciju par Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" darbības rezultātiem un preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas lauku apvidos radīto zaudējumu kompensēšanu" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2009.gada 1.decembrim.

 

 

Sēdi slēdz plkst.13.30

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs

 

E.Repše

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

E.Dreimane