Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1231

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 26.§)
Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru2.6panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. laulāto mantisko attiecību reģistrēšana – 19,00 euro;

2.2. grozījumu reģistrēšana laulāto mantiskajās attiecībās vai citās ziņās, kas saistītas ar laulāto mantiskajām attiecībām, – 6,00 euro.

(MK 14.01.2021. noteikumu Nr. 34 redakcijā)

2.1 (Svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 34)

3. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. (svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 34);

3.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.172 redakcijā)

4. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.172)

5. Valsts nodevu par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā nemaksā:

5.1. ja ieraksts ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

5.2. ja ieraksts izdarāms, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

6. Valsts nodevu neatmaksā, ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā.

7. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu ierakstīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumus Nr.404 “Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 127.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
01.02.2021