Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.731

Rīgā 2009.gada 26.oktobrī (prot. Nr.72 37.§)

Par valsts aģentūras "Tēvijas sargs" un Jaunsardzes centra reorganizāciju


 

1. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes institucionālās sistēmas pilnveidošanu un darbības efektivitāti, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu reorganizēt aizsardzības ministra pārraudzībā esošo valsts aģentūru "Tēvijas sargs" (turpmāk - aģentūra) un Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi "Jaunsardzes centrs" (turpmāk - iestāde), tās apvienojot, un ar 2010.gada 1.janvāri izveidot jaunu Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi - Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.

2. Noteikt, ka Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs ir aģentūras un iestādes funkciju, tiesību, saistību, apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu, arhīva un lietvedības pārņēmējs.

3. Noteikt Rekrutēšanas un jaunsardzes centram šādas funkcijas:

3.1. veikt rekrutēšanu;

3.2. izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā;

3.3. veicināt jaunatnes pilsonisko apziņu un patriotismu visā Latvijas Republikas teritorijā;

3.4. nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamajiem informācijas resursiem par valsts aizsardzības tematiku;

3.5. īstenot sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām valsts aizsardzības jomā;

3.6. veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā;

3.7. veidot audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma organizācijas audiovizuālo resursu ražošanas vadlīnijām.

4. Aizsardzības ministrijai izveidot aģentūras un iestādes reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai nodrošināt:

4.1. līdz 2009.gada 31.decembrim - aģentūras un iestādes saistību, apgrozāmo līdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu inventarizāciju un to apjoma noteikšanu;

4.2.  apgrozāmo līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu, saistību, arhīva un lietvedības dokumentu nodošanu Rekrutēšanas un jaunsardzes centram 2010.gada 1.janvārī;

4.3. līdz 2010.gada 29.janvārim - aģentūras un iestādes slēguma bilances sastādīšanu pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.janvāri.

5. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2009.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar aģentūras un iestādes reorganizāciju saistītos tiesību aktu projektus.

6. Ar reorganizāciju saistītos izdevumus segt no likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" budžeta programmām "Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos" un "Jaunsardzes centrs" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministra vietā - iekšlietu ministre L.Mūrniece

26.10.2009