Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums Nr.4

2009.gada 21.oktobrī

Par noteikto fitosanitāro pasākumu atcelšanu


 

Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) 2007.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1, ar kuru tika noteikts par Erwinia amylovora bakteriālo iedegu (turpmāk - bakteriālās iedegas) perēkli Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemata centrs un par karantīnas zonu noteikta teritorija viena kilometra rādiusā ap bakteriālo iedegu perēkli, un noteica fitosanitāros pasākumus piemājas dārzos, ražojošos stādījumos, komercdārzos, parkos un citās saimniekaugu audzēšanas vietās šajās teritorijās. Ar noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem bakteriālo iedegu perēklī un karantīnas zonā tika aizliegts:

1. pārvietot vai izplatīt saimniekaugus jebkurā tā attīstības stadijā divus veģetācijas periodus pēc fitosanitāro pasākumu veikšanas,

2. saimniekaugu ziedēšanas periodā un vismaz divas nedēļas pēc augu ziedēšanas beigām aizliegts pārvietot bišu stropus,

3. no bakteriālo iedegu perēkļa un karantīnas zonas aizliegts pārvietot vai izplatīt saimniekaugus jebkurā attīstības stadijā.

2008. un 2009.gadā dienesta inspektori bakteriālo iedegu perēklī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciematā centrā un karantīnas zonā, kas tika noteikta viena kilometra rādiusā ap šo bakteriālo iedegu perēkli, veica pārbaudes bakteriālās iedegas vizuālo pazīmju konstatēšanai. Bakteriālās iedegas tika konstatētas tikai četrās minētajā teritorijā ietilpstošās saimniecībās, par kurām dienesta Zemgales reģionālā nodaļa ir pieņēmusi 2008.gadā lēmumus Nr.
13-61/25 un 13-61/26 un 2009.gadā - lēmumus Nr.13-61/24 un 13-61/27.

Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība" 16.punkts nosaka, ka "Dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu 9. un 11.punktā minēto fitosanitāro pasākumu atcelšanu, ja organisma perēklī divus veģetācijas periodus pēc kārtas dienests nav konstatējis organismu vai piemājas dārzā divus veģetācijas periodus pēc kārtas nav konstatējis organisma vizuālās pazīmes".

Pamatojoties uz Augu aizsardzības likuma 4.panta ceturtās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība" 16.punktu,

nosaku:

atcelt:

1. perēkļa statusu Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemata centram un karantīnas zonas statusu teritorijai viena kilometra rādiusā ap Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemata centru;

2. 2007.gada 19.jūlijā pieņemtajā lēmumā Nr.1 noteiktos fitosanitāros pasākumus Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemata centrā un karantīnas zonā - viena kilometra rādiusā ap Staļģenes ciemata centru, izņemot dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2008.gada lēmumos Nr.13-61/25 un
13-61/26 un 2009.gada lēmumos Nr.13-61/24 un 13-61/27 noteiktajās vietās.

Lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmumu var apstrīdēt 1 mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā, Lielvārdes ielā 36/38, Rīgā.

Valsts augu aizsardzības dienesta direktora p.i. R.Grosbārdis

27.10.2009