Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1195

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr.408 "Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 12.pantu

 


Izdarīt Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumos Nr.408 "Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 180., 190./191.nr.; 1997, 61./62., 150./151.nr.; 1998, 84./85., 134./135., 385./386.nr.; 2001, 63.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 175.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.punktā skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

2. Svītrot 4.punkta ievaddaļā vārdus "pilsētas, novada vai pagasta".

3. Aizstāt 6.punktā vārdus "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes attiecīgās administratīvās teritorijas nodaļā" ar vārdiem "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē".

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda Iedzīvotāju reģistrā iesniedzēja vārda un uzvārda atbilstību personas kodam, izgatavo apliecību un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas nodod apliecību pašvaldībai vai Tieslietu ministrijai."

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Apliecību izsniedz, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra datiem, un tajā ir iekļauta šāda informācija:

7.1 1. apliecības turētāja vārds (vārdi) un uzvārds;

7.1 2. apliecības turētāja personas kods;

7.1 3. apliecības turētāja fotoattēls;

7.1 4. apliecības numurs un izsniegšanas datums;

7.1 5. izgatavotājiestāde;

7.1 6. statusa piešķiršanas iestāde un lēmuma numurs."

6. Svītrot 8.punktā vārdus "no izgatavotājuzņēmuma (uzņēmēj­sabiedrības)".

7. Izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Ja politiski represētā persona nozaudējusi izsniegto apliecību, tā ir prettiesiski atņemta, iznīcināta vai bojāta, mainījies personas vārds, uzvārds vai personas kods, politiski represētā persona iesniedz attiecīgu iesniegumu un divas fotokartītes (3 x 4 cm) institūcijai, kas izsniegusi apliecību. Ja mainījies politiski represētās personas vārds, uzvārds vai personas kods, iepriekš izsniegto apliecību persona nodod institūcijai, un tā apliecību izsniedz atkārtoti.

15. Institūcija, kas izsniegusi apliecību, sniedz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par nozaudētās, prettiesiski atņemtās, iznīcinātās vai bojātās apliecības atzīšanu par nederīgu."

8. Svītrot 18.punktu.

9. Svītrot 1.pielikumu.

10. Svītrot 2.pielikumā vārdus "pilsētas/pagasta/novada".

11. Aizstāt 3.pielikumā vārdus "(pilsētas vai pagasta pašvaldības)" ar vārdiem "(pašvaldības nosaukums)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 24.oktobri.

24.10.2009