Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/778-7033

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī

Par Latvijas Republikas un Eiropas Jūras drošības aģentūras nolīguma spēkā stāšanos


 

Ārlietu ministrija informē, ka 2009.gada 30.jūnijā stājās spēkā Latvijas Republikas un Eiropas Jūras drošības aģentūras noslēgtais nolīgums Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra lietošanas noteikumi (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.579, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.102 (4088) 2009.gada 2.jūlijā).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule