Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.24

Daugavpilī 2009.gada 24.septembrī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti"

Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 24.septembra sēdē (prot. Nr.26, 36.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu

 


Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 "Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.13) šādus grozījumus:

1. papildināt saistošo noteikumu 3.3.punktu ar 3.3.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.15. Pabalsts pārtikas produktu iegādei."

2. papildināt saistošos noteikumus ar XIX.1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIX.1 Pabalsts pārtikas produktu iegādei

19.11. Tiesības saņemt pabalstu ir:

19.11.1. personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

19.11.2. vientuļam nestrādājošam invalīdam vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, kura ienākums mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 160 (simt sešdesmit latus);

19.11.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

19.12. Pabalsta apmērs ir Ls 5,00 mēnesī ģimenei vai personai, kurai nav savas ģimenes.

19.13. Pabalstu pieprasītājs saņem pabalstu talonu veidā, kurus realizē SLP norādītajā tirdzniecības vietā."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims

15.10.2009