Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/75-paz

Rīgā 2009.gada 8.oktobrī

Par lietas Nr.2009-100-03 ierosināšanu

 

2009.gada 7.oktobrī Satversmes tiesas 1.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 8.septembrī saņemto konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2009-100-03 "Par Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumu Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem" 28.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam".

Konstitucionālo sūdzību iesniedza Valdis Kronis.

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Latvijas Republikas Ministru kabinets - uzaicināta līdz 2009.gada 9.novembrim iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle