Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"

Izdarīt likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 5., 10.nr.; 2005, 15.nr.; 2007, 3., 14.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.panta astotajā daļā skaitļus un vārdus "2009.gada 30.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 30.decembrim".

2. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitļus un vārdus "2010.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2011.gada 31.martam";

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo un iesniedz pašvaldībām kadastra datus līdz:

1) 2010.gada 31.augustam par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.maijam nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

2) 2010.gada 30.decembrim par tām zemes vienībām, par kurām līdz 2010.gada 31.augustam nav iesniegts zemes robežu plāns reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu;

3) 2011.gada 30.jūnijam par tām zemes vienībām, par kurām nav noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" līdz 2010.gada 30.decembrim.

(3) Pašvaldības, pamatojoties uz šā panta otrajā daļā norādītajiem kadastra datiem, pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi ir izbeigušās, un līdz 2011.gada 30.septembrim iesniedz to Valsts zemes dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.";

aizstāt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "2011.gada 30.novembrim"  ar skaitļiem un vārdiem "2012.gada 30.novembrim".

Likums stājas spēkā 2009.gada 15.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 24.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 9.oktobrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 15.oktobri.

15.10.2009