Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.663

Rīgā 2009.gada 30.septembrī (prot. Nr.63 14.§)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 43.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu atļaut Vides ministrijai nodot bez atlīdzības Olaines novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu - būvi (būves kadastra apzīmējums 8009 004 2120 001) - Olaines novadā, Olainē, Jelgavas ielā 10.

2. Olaines novada pašvaldībai saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu šā rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības funkcijas īstenošanai - nodrošināt iedzīvotāju sociālo aprūpi;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1.apakš­punktā minētās pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

30.09.2009