Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1116

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 192.nr.; 2007, 80.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdu "amatpersona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dienesta amat­persona" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "inficētā teritorija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "karantīnas teritorija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ja konstatē cūku mēra uzliesmojumu vai atsevišķu inficēšanās gadījumu, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors par to informē Zemkopības ministriju. Zemkopības ministrija informē Krīzes vadības padomes priekšsēdētāju par sevišķi bīstamas infekcijas slimības (epizootijas) izplatību. Ja slimības uzliesmojums ir tuvu valsts robežai un karantīna aptver divu vai vairāku valstu teritorijas, Pārtikas un veterinārais dienests sadarbojas ar attiecīgās kaimiņvalsts kompetento iestādi infekcijas slimību uzraudzības jomā un vienojas par veicamajiem pasākumiem."

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Atbildīgās institūcijas cūku mēra uzliesmojuma laikā vai atsevišķā inficēšanās gadījumā veic Valsts civilās aizsardzības plānā un pašvaldību civilās aizsardzības plānos paredzētos pasākumus."

4. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Papildus šo noteikumu 12.punktā noteiktajam dienests cūku mēra uzliesmojuma laikā vai atsevišķā inficēšanās gadījumā:

12.1 1. sagatavo un nosūta informāciju, kā arī izdod rīkojumu par veicamajiem uzdevumiem veterinārajām, lauksaimniecības un tirdzniecības organizācijām, kā arī katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām institūcijām;

12.1 2. nosūta pieprasīto informāciju Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

12.1 3. sadarbojas ar diagnostikas laboratorijām, plašsaziņas līdzekļiem un elektroniskajiem sabiedrības saziņas līdzekļiem, informējot par specifiskiem cūku mēra apkarošanas pasākumiem;

12.1 4. piedalās šo noteikumu 11.punktā minētās ekspertu grupas izveidē, kura sadarbībā ar dienestu veic epizootoloģiskos pētījumus, interpretē laboratoriskos izmeklējumus, ņem paraugus laboratoriskai izmeklēšanai, kā arī iesaka cūku mēra apkarošanas pasākumu kopumu;

12.1 5. ja nepieciešams, organizē vakcinācijas kampaņu."

5. Aizstāt 21.punktā vārdus "veterinārajai pārvaldei" ar vārdu "struktūrvienībai".

6. Aizstāt 24.4., 24.5. un 24.6.apakšpunktā vārdus "teritoriālās veterinārās struktūrvienības" ar vārdiem "dienesta amatpersonas".

7. Aizstāt 32.punktā vārdus "pilnvarots veterinārārsts" ar vārdiem "dienesta amatpersona".

8. Izteikt 36.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"36. Ja novietnē ir konstatētas ar cūku mēri inficētas cūkas, kurām diagnoze ir apstiprināta references laboratorijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors ap infekcijas skarto novietni nosaka aizsardzības un uzraudzības zonu (karantīnu)."

9. Aizstāt 40.5.apakšpunktā vārdus "teritoriālajai veterinārajai struktūrvienībai" ar vārdiem "dienesta teritoriālajai struktūrvienībai".

10. Aizstāt 44.3.apakšpunktā vārdus "kautuves un novietnes teritoriālo veterināro struktūrvienību" ar vārdiem "dienesta teritoriālo struktūrvienību, kuras uzraudzībā esošajā teritorijā atrodas kautuve un novietne".

11. Aizstāt 47.5.apakšpunktā vārdus "teritoriālajai veterinārajai struktūr­vienībai" ar vārdiem "dienesta teritoriālajai struktūrvienībai".

12. Aizstāt 51.3.apakšpunktā vārdus "teritoriālo veterināro struktūr­vienību" ar vārdiem "dienesta teritoriālo struktūrvienību".

13. Izteikt 61.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot dzīvnieku migrāciju, klimatiskos un ģeogrāfiskos apstākļus, kā arī cūku mēra izplatīšanās iespējamību un risku, nosaka karantīnu vietā, kur tika atrasts slimais dzīvnieks."

14. Svītrot 69.10.apakšpunktā vārdus "Pārtikas un veterinārā".

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 3.oktobri.

03.10.2009