Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.07.1999. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.294

Rīgā 1994.gada 21.jūnijā (prot. nr.32 16.§)
Par nekustamo īpašumu - Daugavpils cietoksni

1. Pamatojoties uz Augstākās Padomes 1991. gada 5. novembra lēmumu "Par PSRS Aizsardzības ministrijas, PSRS robežapsardzības karaspēka un PSRS Iekšlietu ministrijas iekšējā karaspēka pārziņā esošā īpašuma pārņemšanu Latvijas Republikas valsts īpašumā", saglabāt valsts īpašumā nekustamo īpašumu (ēkas (izņemot dzīvojamās mājas), būves, darbgaldus un citas stacionārās iekārtas, kā arī komunikācijas ar visām nepieciešamajām apkopes un ekspluatācijas iekārtām) Daugavpils cietoksnī Daugavpilī, ko no bijušās PSRS Aizsardzības ministrijas karaspēka daļas nr. 22840 (J.Fabriciusa Kara aviācijas inženieru augstskolas) pārņēmusi Daugavpils pilsētas pašvaldība.

(Grozīts ar MK 25.08.1998. rīkojumu Nr.426)

2. Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārņemt noteiktā kārtībā no Daugavpils pašvaldības šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu, izņemot ēkas Daugavpilī, Aviācijas ielā 4 un Aviācijas ielā 8, otrās pamatskolas ēku kompleksu Kiheļbekera ielā 38, ēku (bijušo kazarmu) Kiheļbekera ielā 23, katlumāju ar mazutsaimniecības ēkām un būvēm Ordeņu ielā 46 un patvertni Nr.1 (Daugavpils cietokšņa teritorijā), un ierakstīt to zemesgrāmatā uz valsts vārda Valsts nekustamā īpašuma aģentūras personā.

(MK 13.07.1999. rīkojuma Nr.338 redakcijā)

3. Svītrot Ministru Padomes 1992. gada 4. maija rīkojuma nr. 169-r 1. punktā vārdus:

"Daugavpils cietoksni Daugavpilī".

4. (Svītrots ar MK 25.08.1998. rīkojumu Nr.426)

Ministru prezidents V.Birkavs

Ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs O.Kehris
13.07.1999