Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 214

Rīgā 1994.gada 3.maijā (prot. nr.24 9.§)

Par grozījumiem valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" statūtos

Izteikt valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" statūtu, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 1993.gada 21.septembra rīkojumu nr.47-r, 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido pārveidojamā valsts uzņēmuma manta. Minētā manta novērtēta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 6. panta pirmo daļu.".

Ministru prezidents V.Birkavs

Finansu ministrs U.Osis

03.05.1994