Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.638

Rīgā 2009.gada 21.septembrī (prot. Nr.57 45.§)

Par Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali 2009.gadā

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 26.pantu pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus:

1.1. Vides ministrijai budžeta apakšprogrammai 14.11.00 "Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti (2007-2013)" Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.5.1.2.2.apakšaktivitātes "Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" projektu "Vidusdaugavas reģiona atkritumu apsaimniekošanas projekts" un "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošana" finansēšanai 245 114 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 245 114 latu;

1.2. Izglītības un zinātnes ministrijai jaunizveidotajai budžeta apakšprogrammai 28.10.00 "Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projekti" 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu "Igaunijas un Latvijas mehatronikas sektora konkurētspējas paaugstināšana, izveidojot integrētu produktu attīstības, mācību un testēšanas centru tīklu/Protolab tīkls", "Klimata pārmaiņas: Ietekme, izmaksas un pielāgošana Baltijas jūras reģionā/BaltCICA" un "Centrālbaltijas inovāciju rīki praksei" finansēšanai 79 766 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 67 801 latu un valsts budžeta finansējumam 11 965 latus;

1.3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai budžeta apakšprogrammai 26.01.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada finansējums" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" projektu finansēšanai 2 136 064 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Savienības finansējumam 2 016 257 latus un valsts budžeta finansējumam 119 807 latus.

2. Finanšu ministram izdot rīkojumu par šā rīkojuma 1.punktā minēto apropriāciju izmaiņām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

21.09.2009