Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.07.2003. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.509

Rīgā 1994.gada 22.novembrī (prot. nr.59 11.§)
Par Latvijas Republikas Drošības dienesta turpmāko pakļautību

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 23.07.2003. rīkojumu Nr.458)

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas Drošības dienests atrodas Aizsardzības ministrijas pakļautībā un tā jaunais nosaukums ir Latvijas Republikas Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienests.

2. Aizsardzības ministram līdz 1994.gada 1.decembrim:

2.1.iesniegt Ministru kabinetam apstiprināšanai Latvijas Republikas Valsts prezidenta un Saeimas Drošības dienesta nolikumu;

2.2.apstiprināt minētā dienesta materiāltehniskā nodrošinājuma un štatu sarakstu.

3. Aizsardzības ministrijai līdz 1994.gada 22.decembrim nodot Iekšlietu ministrijai bijušā Latvijas Republikas Drošības dienesta ārvalstu vēstniecību un to rezidenču apsardzes nodaļu štata vienības un materiāltehnisko un finansiālo nodrošinājumu, kas nepieciešams ārvalstu vēstniecību un to rezidenču, kā arī citu ārvalstu pārstāvniecību apsardzes funkciju veikšanai.

4. (Svītrots ar MK 23.07.2003. rīkojumu Nr.458)

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1994.gada 10.maija rīkojumu nr.192-r "Par Latvijas Republikas Drošības dienesta pakļautības realizāciju" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 63.nr.).

6. Izdarīt Ministru kabineta 1994.gada 28.jūnija rīkojumā nr.301-r "Par Iekšlietu ministrijas struktūrvienību reorganizāciju" šādus grozījumus:

6.1. svītrot rīkojuma 1.punktā vārdus "un Valsts apsardzes dienestu";

6.2. svītrot rīkojuma 2.punktā vārdus "un Valsts apsardzes dienests";

6.3. svītrot rīkojuma 4.1.apakšpunktā vārdus "un Valsts apsardzes dienesta".

7. Rīkojums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Ministru prezidents M.Gailis

Aizsardzības ministrs J.A.Trapāns
23.07.2003