Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.08.2005. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.37

Rīgā 1994.gada 1.februārī (prot.nr.8 12.§)
Par valsts nekustamā īpašuma objektu nodošanu Zemkopības ministrijas Valsts meža dienestam

1. Ņemot vērā Finansu ministrijas un Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta savstarpējo vienošanos, Finansu ministrijai nodot Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta valsts institūciju valdījumā valsts nekustamā īpašuma objektus saskaņā ar pielikumu.

2. Šī rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamā īpašuma objektus reģistrēt Zemesgrāmatās uz valsts vārda Valsts meža dienesta personā.

Ministru prezidents V.Birkavs

Finansu ministrs U.Osis
Pielikums
Ministru kabineta
1994.gada 1.februāra rīkojumam Nr.37-r
Zemkopības ministrijas Valsts meža dienesta valsts institūciju valdījumā nododamie valsts īpašuma objekti

(Pielikums grozīts ar MK 10.08.2005. rīkojumu Nr.541)

Objekta nosaukumsAdreseValsts meža dienesta valsts institūcija, kura pārņem objektu valdījumā
123
1. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības mežsarga kordons "Tavaiņi"Cēsu rajons, Straupes pagastsGaujas nacionālais parks
2. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības atpūtas bāze "Priedes"Cēsu rajons, Straupes pagastsGaujas nacionālais parks
3. Valsts Mazsalacas mežrūpniecības saimniecības garāža(6., 7. un 8. bokss)Valmieras rajons, Skaņkalnes pagasts, "Lībieši"Valmieras virsmežniecība
4. Valsts Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Seksti-2" ar kūtiRēzeknes rajons, Feimaņu pagastsRēzeknes virsmežniecība
5. Valsts Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības "Rušonas" atpūtas bāze ar pirtiRēzeknes rajons, Feimaņu pagastsRēzeknes virsmežniecība
6. Valsts Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Bikava-2" ar saimniecības ēkāmRēzeknes rajons, Gaigalavas pagastsRēzeknes virsmežniecība
7. Valsts Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Kubulsala" ar saimniecības ēkāmRēzeknes rajons, Gaigalavas pagastsRēzeknes virsmežniecība
8. Valsts Rēzeknes mežrūpniecības saimniecības mežniecības kantoris ar saimniecības ēkāmRēzekne, Rēznas iela 6Rēzeknes virsmežniecība
9. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Raunaiži" ar saimniecības ēkuCēsu rajons, Dzērbenes pagastsCēsu virsmežniecība
10. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Gāršas" ar saimniecības ēkāmCēsu rajons, Vaives pagastsCēsu virsmežniecība
11. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Stallīši" ar saimniecības ēkāmCēsu rajons, Nītaures pagastsCēsu virsmežniecība
12. (Svītrots ar MK 10.08.2005. rīkojumu Nr.541)  
13. Valsts Cēsu mežrūpniecības saimniecības degvielas noliktavaCēsu rajons, Nītaures pagasts, "Mežrūpnieki"Cēsu virsmežniecība
14. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā mājaAizkraukles rajons, Koknese, Dzirnavu iela 14bKokneses virsmežniecība
15. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības kantora ēka ar noliktavu, aku un kultūras celtniAizkraukles rajons, Koknese, Blaumaņa iela 3Kokneses virsmežniecība
16. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Lazdas" ar saimniecības ēkuAizkraukles rajons, Skrīveru pagastsKokneses virsmežniecība
17. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Skoliņas-1"Aizkraukles rajons, Bebru pagastsKokneses virsmežniecība
18. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības māja "Pērses" ar saimniecības ēkuAizkraukles rajons, Bebru pagastsKokneses virsmežniecība
19. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Ogriņi" ar saimniecības ēkuMadonas rajons, Jumurdas pagastsCēsu virsmežniecība
20. Valsts Kokneses mežrūpniecības saimniecības dzīvojamā māja "Irbītes"Cēsu rajons, Inešu pagastsCēsu virsmežniecība
Finansu ministrs U.Osis
10.08.2005