Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 16., 156.nr.; 2007, 177.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Labklājības ministrija (turpmāk - ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā."

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministrijas funkcijas:

4.1. izstrādāt darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības politiku;

4.2. organizēt un koordinēt darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu;

4.3. veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas."

3. Izteikt 5.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.4. koordinē vienotu sociālās iekļaušanas politiku;".

4. Papildināt noteikumus ar 5.2.1 un 5.2.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1 bērnu un ģimenes tiesību jomā:

5.2.1 1. organizē un koordinē normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību bērnu tiesību aizsardzības jomā;

5.2.1 2. īsteno bāriņtiesu darba funkcionālo pārraudzību (izņemot uzdevumus, kas noteikti Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā);

5.2.1 3. veicina bērniem un ģimenei labvēlīgas vides veidošanos valstī;

5.2.1 4. nodrošina adoptējamo bērnu un adoptētāju uzskaiti adopcijas reģistrā, sniedz informāciju adoptētājiem par adoptējamiem bērniem un izsniedz norīkojumus adoptētājiem;

5.2.1 5. veic audžuģimeņu uzskaiti, nodrošina psiholoģisko palīdzību, informatīvo un metodisko atbalstu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību;

5.2.2 izstrādā vienotu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju politiku;".

5. Aizstāt 6.1., 6.2. un 6.5.apakšpunktā vārdus "politikas plānošanas" ar vārdiem "attīstības plānošanas".

6. Svītrot 24.3.apakšpunktu.

7. Izteikt 24.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūra;".

8. Svītrot 24.5.apakšpunktu.

9. Izteikt 24.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.10. sociālās aprūpes centrs "Kalkūni";".

10. Izteikt 24.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.15. sociālās aprūpes centrs "Veģi";".

11. Papildināt noteikumus ar 24.42.apakš­punktu šādā redakcijā:

"24.42. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 12.septembri.

12.09.2009