Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 378

Rīgā 1996.gada 18.septembrī (prot. nr. 46 17.§)

Par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu

1. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 61.nr.) izveidotā pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda turētāja ir Valsts kase.

2. Pašvaldību lietu pārvaldei nodot un Valsts kasei pārņemt ar 1996.gada 1.oktobri pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda kontu un tajā esošos naudas līdzekļus.

3. Pašvaldību lietu pārvaldei:

3.1. iesniegt Valsts kasei pārskatu par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda konta līdzekļiem pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.oktobri;

3.2. informēt par pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda turētāja maiņu likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996.gadā" 2.pielikumā minētās pašvaldības;

3.3. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 1996.gada 13.februāra noteikumos nr.34 "Pašvaldību lietu pārvaldes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 31.nr.).

4. Valsts kasei pēc kārtējās dotāciju un mērķdotāciju pārskaitīšanas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda divu dienu laikā informēt Pašvaldību lietu pārvaldi par minētā fonda kontā esošajiem līdzekļiem sadalījumā pa pašvaldībām.

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

18.09.1996