Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.602

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 28.§)

Par valsts aģentūras "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūras "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" likvidāciju

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 1.punktu un Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu ar 2010.gada 1.janvāri likvidēt kultūras ministra pārraudzībā esošo valsts aģentūru "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūru "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs", pievie­nojot tās valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs".

2. Noteikt, ka valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" ir valsts aģentūras "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūras "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, muzeja krājuma, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

3. Kultūras ministram izveidot likvidācijas komisiju. Likvidācijas komisijai līdz 2009.gada 31.decembrim nodrošināt valsts aģentūras "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūras "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, slēguma bilanču sastādīšanu, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva, lietvedības un muzeja krājuma nodošanu valsts aģentūrai "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs".

4. Ar likvidāciju saistītos izdevumus segt no valsts aģentūrai "Ārzemju mākslas muzejs" un valsts aģentūrai "Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Kultūras ministrs I.Dālderis

01.09.2009