Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.599

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 12.§)

Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 67, pārdošanu

 

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 9.pantu un pārejas noteikumu 20.punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē 41/654 domājamo daļu no valsts nekustamās mantas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 0084) - zemes vienības 897 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 0084), vienas būves (būves kadastra apzīmējums 0100 024 0084 001) un pagalma izbūvēm - Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 67, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Līgumā paredzēt, ka:

2.1. pircējs - saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 20.punktu izveidota dzīvokļu īrnieku grupa - par šā rīkojuma 1.punktā minētās valsts nekustamās mantas domājamo daļu, kas atbilst dzīvokļa īrnieku grupas īrēto telpu kopējai platībai, izsoles sākotnējo cenu pilnā apmērā maksā privatizācijas sertifikātos, bet par domājamo daļu, kas pārsniedz dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējo platību, - pilnā apmērā latos. Starpību starp nosolīto un sākotnējo izsoles cenu par attiecīgās ēkas domājamo daļu un par attiecīgās zemes vienības domājamo daļu pircējs maksā latos;

2.2. pircējs - kopīpašnieks vai cita persona - par šajā rīkojumā minētās attiecīgās nosolītās ēkas un zemes domājamo daļu maksā latos.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars

01.09.2009