Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.590

Rīgā 2009.gada 27.augustā (prot. Nr.54 33.§)

Par Programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam. Atbalstīt Programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam (turpmāk - programma).

2. Noteikt Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju par atbildīgajām institūcijām programmas īstenošanā.

3. Programmā paredzēto pasākumu īstenošanu nodrošināt no programmā minētajām institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 

 

(Ministru kabineta

2009.gada 27.augusta rīkojums Nr.590)

Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam kopsavilkums

1. Risināmā jautājuma būtība

Īstenojot valsts programmu cilvēku tirdzniecības novēršanai 2004.-2008.gadam, tika veikti pasākumi, lai sekmētu cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, aktualizēta cilvēku tirdzniecības problēma, būtiski samazināta cilvēku tirdzniecība valstī, kā arī nodrošināti valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem. Tomēr jāņem vērā, ka cilvēku tirdzniecība kā pieaugoša globāla problēma aizvien ir aktuāla starptautiskā līmenī. Ņemot vērā cilvēku tirdzniecības dažādo formu mainīgās tendences, Latvija var kļūt ne tikai par cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsti, bet arī par tranzīta un pat upuru mērķa valsti. Diskusijās ar iesaistītajām valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir konstatēti vairāki rīcības vir­zieni, kurus nepieciešams pilnveidot. Arī ASV Valsts departamenta 2008.gada ziņojumā par situāciju cilvēku tirdzniecības jomā dažādās pasaules valstīs Latvija aizvien tiek ierindota 2.līmenī, tādējādi uzskatot, ka Latvija veic pasākumus, lai uzlabotu situāciju, tomēr tie nav pietiekami efektīvi. Cilvēku tirdzniecība kā aktuāla problēma ir iekļauta arī vairākos Latvijai saistošos Eiropas Savienības dokumentos, lai ne tikai samazinātu cilvēku tirdzniecības apjomus, bet arī nodrošinātu iespējas personām, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības, saņemt adekvātu palīdzību.

2. Piedāvātais risinājums un risinājuma varianti

Lai pilnveidotu veiktos pasākumus un attīstītu jaunas iniciatīvas pret cilvēku tirdzniecību kā nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu, nepieciešams nākamā perioda politikas dokuments - Programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam (turpmāk - programma).

Programmas galvenais mērķis ir plānot un īstenot pasākumus, lai sekmētu cilvēku tirdzniecības novēršanu.

Programmas apakšmērķi ir:

1) uzlabot sabiedrības izglītības līmeni par cilvēku tirdzniecību;

2) cilvēku tirdzniecības upuriem nodrošināt atbalsta pakalpojumus;

3) veicināt sadarbību starp valsts iestādēm un nevalstiskajām organi­zācijām;

4) novērst cilvēku tirdzniecību, uzlabojot tiesībaizsardzības iestāžu darbu.

Īstenojot programmu, tiks samazināts cilvēku tirdzniecības risks, izmantojot preventīvos pasākumus, bet, ja notikusi cilvēku tirdzniecība, tiks nodrošināta adekvāta tiesībaizsardzības iestāžu reakcija un personām, kas cietušas no cilvēku tirdzniecības, tiks sniegti kvalitatīvi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Programmā noteikto mērķu sasniegšanai nav paredzēti vairāki risinājuma varianti.

3. Nepieciešamais finansējums un paredzētais finansēšanas avots

Programmā paredzēto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta no programmā minētajām institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ņemot vērā finansiālo situāciju valstī, no programmas ir svītroti tie plānotie uzdevumi, kuru izpildei nepieciešams papildu finansējums.

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

27.08.2009