Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/57-paz

Rīgā 2009.gada 27.augustā

Par lietas Nr.2009-82-01 ierosināšanu

 

2009.gada 26.augustā Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 6.augustā saņemto konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2009-82-01 "Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam" 3. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam".

Konstitucionālo sūdzību iesniedza
Daila Zubkina.

Satversmes tiesa nolēma, ka aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu nav nepieciešams, jo 2009. gada 16. jūlijā un 28. jūlijā jau ir ierosinātas vairākas lietas par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam" 3. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam un Saeima jau ir iesniegusi attiecīgu atbildes rakstu.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle