Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.09.1997. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.337

Rīgā 1996.gada 14.augustā (prot. nr.41 23.§)
Par delegāciju ar Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jūras robežas noteikšanu saistīto jautājumu risināšanai

1. Lai risinātu ar Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jūras robežas noteikšanu saistītos jautājumus, izveidot delegāciju šādā sastāvā:

Delegācijas vadītājs

M.Riekstiņš - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Delegācijas locekļi:

K.Maļinovska - Ārlietu ministrijas Starptautisko tiesību nodaļas vadītāja vietas izpildītāja

A.Pildegovičs - Ārlietu ministrijas valsts sekretāra palīgs

L.Račiņa - Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta direktora vietniece

U.Zuments - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latgeo" prezidents

2. Šī rīkojuma 1.punktā minētajai delegācijai pēc saskaņošanas ar Lietuvas Republikas delegāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līgumprojektu par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas jūras robežu, kā arī līgumprojektu par kopīgu Baltijas jūras kontinentālā šelfa zemes dzīļu resursu izpēti un ieguvi.

(MK 30.09.1997. rīkojuma Nr.488 redakcijā)

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1996.gada 31.jūlija rīkojumu nr.312 "Par delegācijas vadītāju sarunām starp Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku par jūras robežas noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 131.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Ārlietu ministra vietā - ekonomikas ministrs G.Krasts
30.09.1997