Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs
Kompensējamo zāļu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē.

Zāļu cenu valsts aģentūras rīkojums Nr.27

Rīgā 2009.gada 24.augustā

Par izmaiņām Kompensējamo zāļu sarakstā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.899
"Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču
iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" 10., 53. un 64.punktu

 

1. Pamatojoties uz Zāļu cenu valsts aģentūras 24.08.2009. pieņemtajiem lēmumiem Nr.531 un Nr.532 par zāļu iekļaušanu, saraksta kategorijas pārskatīšanu Kompensējamo zāļu sarakstā (turpmāk tekstā - Saraksts):

1.1. Papildināt Sarakstu ar zālēm (1.pielikums "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles");

1.2. Mainīt Sarakstā saraksta kategoriju zālēm (2.pielikums "Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm").

2. Rīkojums stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore D.Behmane


 

1.pielikums
Zāļu cenu valsts aģentūras
2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.27

Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles

Zāļu vispārīgais nosaukums

ATC kods

Medikamenta identifikācijas Nr.

Zāļu
nosaukums

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Forma

Stiprums mg

Iepako-juma lielums

Kompensācijas bāzes cena (Ls)

Aptiekas cena ar PVN 10% (Ls)

Kompensācijas summa

Saraksta kategorija

Medikamenta pazīme

Iekļaušanas
termiņš

100%
RC

75%

50%

Clopidogrelum

B01AC04

09-0257-01

Trombex 75mg

Zentiva a.s.

apvalkotas tabletes

75

30

25,22

31,05

31,05

23,29

15,53

A

R

30.09.2011

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore D.Behmane


 

2.pielikums
Zāļu cenu valsts aģentūras
2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.27

Saraksta kategorijas maiņa Kompensējamo zāļu saraksta zālēm

Zāļu vispārīgais nosaukums

ATC kods

Medikamenta identifikācijas Nr.

Zāļu
nosaukums

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Forma

Stiprums mg

Iepako-juma lielums

Kom-pensācijas bāzes cena (Ls)

Aptiekas cena ar PVN 10% (Ls)

Kompensācijas summa

Saraksta kategorija

Medikamenta pazīme

Iekļaušanas
termiņš

100%
RC

75%

50%

Clopidogrelum

B01AC04

EU/1/98/069/001

Plavix

Sanofi Pharma Bristol-Myers

apvalkotas tabletes

75

28

29,90

36,47

28,98

21,74

14,49

A

30.06.2010

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore D.Behmane

01.09.2009