Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/635-5654

Rīgā 2009.gada 21.augustā

Par Konvencijas spēkā stāšanos

 

Ārlietu ministrija informē, ka 2009.gada 19.aprīlī starp Latvijas Republiku un Lihtenšteinas Firstisti stājās spēkā 1970.gada 18.marta Konvencija par pierādījumu pieprasīšanu ārvalstīs civilajos un komerciālajos jautājumos.

Konvencijas teksts angļu valodā publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2004.gada 8.septembrī, Nr.142 (3090). Konvencijas teksta tulkojums latviešu valodā publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 1995.gada 28.februārī, Nr.31 (314).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora p.i. I.Bīlmane