Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.32

Rīgā 2001.gada 17.janvārī (prot. Nr.3, 14.§)

Par valsts nekustamās mantas Ventspils rajona Vārves pagasta Vārves muižā pārdošanu

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 5.pantu atļaut Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai pārdot izsolē valsts nekustamo mantu - administratīvo ēku (lit. Nr.001), 19 palīgceltnes (lit. Nr.002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 un 021) un zemesgabalu 6 ha platībā (zemes kadastra Nr. 9884 007 0145) - Ventspils rajona Vārves pagasta Vārves muižā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finansu ministrijas personā.

2. Līgumos paredzēt, ka pircējs par ēkām maksā latos, bet par zemi - 80 procentu apmērā īpašuma kompensācijas sertifikātos un 20 procentu apmērā latos.

3. Iegūtos naudas līdzekļus pēc pārdošanas izdevumu segšanas ieskaitīt valsts budžetā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš

17.01.2001