Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.203

Rīgā 2009.gada 4.augustā

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS LUTERA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" papildu sabiedriskā labuma darbības veidam

 

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi reliģiskās organizācijas "RĪGAS LUTERA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" (turpmāk - DRAUDZE) 2009.gada 24.februāra iesniegumu Nr.16 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu papildu sabiedriskā labuma darbības veidam un pārējos šā panta otrajā un trešajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ar 2005.gada 19.jūlija lēmumu Nr.301 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu
reliģiskajai organizācijai "RĪGAS LUTERA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" piešķīra DRAUDZEI sabiedriskā labuma organizācijas statusu sabiedriskā labuma darbības veidiem - labdarībai un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai.

DRAUDZE 2009.gada 24.februāra iesniegumā Nr.16 lūdz tai piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildu sabiedriskā labuma darbības veidam - kultūras veicināšanai. Sabiedriskā labuma komisija 2009.gada 29.jūlija sēdē izskatīja DRAUDZES 2009.gada 24.februāra iesniegumu Nr.16, kā arī tam pievienotos dokumentus par sabiedriskā labuma darbību 2008.gadā, uzklausīja DRAUDZES priekšnieku Arti Paegli.

Sabiedriskā labuma komisijas locekļi izvērtēja sniegto informāciju un sniedza atzinumu Nr.14-2009/144 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu reliģiskajai organizācijai "RĪGAS LUTERA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" papildu sabiedriskā labuma darbības veidam". Atzinumā Sabiedriskā labuma komisija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu ieteica Finanšu ministrijai piešķirt DRAUDZEI sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildu sabiedriskā labuma darbības veidam - kultūras veicināšanai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2009.gada 29.jūlija atzinumu Nr.14-2009/144, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj reliģiskajai organizācijai "RĪGAS LUTERA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE" (reģistrēts Tieslietu ministrijā 1991.gada 15.martā, reģ.Nr.90000066302, juridiskā adrese: Rīga, Torņakalna iela 3/5) piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu papildu sabiedriskā labuma darbības veidam - kultūras veicināšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

04.08.2009