Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/45-paz

Rīgā 2009.gada 13.augustā

Par lietas Nr.2009-69-03 ierosināšanu

 

2009.gada 12.augustā Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 20.jūlijā saņemto konstitucionālo sūdzību, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2009-69-03 "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantam".

Pieteikumu iesniedza Valters Raumanis.

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Latvijas Republikas Ministru kabinets - uzaicināta līdz 2009.gada 14.septembrim iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Satversmes tiesas  kancelejas vadītāja G.Barkāne