Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.04.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.544

Rīgā 2009.gada 12.augustā (prot. Nr.52 3.§)
Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Valsts ieņēmumu dienestam nodot un valsts akciju sabiedrībai “Privatizācijas aģentūra” pārņemt savā valdījumā šā rīkojuma pielikumā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus.

2. Ekonomikas ministrijai šā rīkojuma pielikumā minētos valstij piekrītošos nekustamos īpašumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. (Svītrots ar MK 23.04.2014. rīkojumu Nr.173)

4. (Svītrots ar MK 23.04.2014. rīkojumu Nr.173)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 12.augusta rīkojumam Nr.544
Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valstij piekrītošie nekustamie īpašumi

Nr.
p.k.

Adrese

Īpašuma sastāvs

Kadastra numurs

1.

Jelgava

Mātera iela 33–47

Puse domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma, tajā skaitā kopīpašuma 364/46839 domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala

0900 900 3522

2.

Mežāres pagasts

Mežāre

“Rozessala 10”–17

Dzīvokļa īpašums, tajā skaitā 757/12267 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala

5676 900 2861

3.

Jūrmala

Nomales iela 13–13

Dzīvokļa īpašums, tajā skaitā 4602/223076 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala

1300 900 5154

4.

Rīga

Stabu iela 105–18

Dzīvokļa īpašums, tajā skaitā 961/25362 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala

0100 920 5682

5.

Rīga

Tekstilnieku iela 17–8A

Dzīvokļa īpašums, tajā skaitā 2068/49118 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemesgabala

0100 914 6317

6.

Carnikavas novads

Carnikava

Tulpju iela 7– 26

Dzīvokļa īpašums, tajā skaitā 566/30049 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas un zemesgabala

8052 900 0811

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
23.04.2014