Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.31

Rīgā 2001.gada 17.janvārī (prot. Nr.3, 9.§)

Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MSB"

1. Lai valsts iegūtu dalību bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" un bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības aģentūra" nodibinātajā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "MSB", reģ. Nr.000332963 (turpmāk - sabiedrība), kura tika izveidota, lai palīdzētu īstenot privatizējamo maksātnespējīgo uzņēmumu sanāciju:

1.1. bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" nodot valsts īpašumā 5000 sabiedrības kapitāla daļu;

1.2. bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības aģentūra" nodot valsts īpašumā vienu sabiedrības kapitāla daļu.

2. Atļaut bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" no valsts īpašuma privatizācijā iegūtajiem līdzekļiem palielināt sev atskaitījumus 507439 latu apmērā, lai segtu ilgtermiņa ieguldījuma sabiedrības pamatkapitālā bilances vērtību.

3. Pēc šī rīkojuma 1.punktā minēto kapitāla daļu atsavināšanas:

3.1. valsts kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ir Tieslietu ministrija;

3.2. Tieslietu ministrijai veikt pienākumus, kas saistīti ar sabiedrības pārvaldi.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Tieslietu ministre I.Labucka

17.01.2001