Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.05.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.894

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 31.§)
Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru2.8panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju pārstāvniecību reģistrā, par grozījumu izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā un ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju darbības izbeigšanas reģistrāciju pārstāvniecību reģistrā, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas likmes ir šādas:

2.1. ārvalsts komersanta un organizācijas pārstāvniecības un pārstāvja reģistrācija pārstāvniecību reģistrā – 28,46 euro;

2.2. grozījumu izdarīšana pārstāvniecību reģistrā – 14,23 euro;

2.3. ārvalsts komersanta un organizācijas pārstāvniecības un pārstāvja darbības izbeigšanas reģistrācija pārstāvniecību reģistrā – 7,11 euro;

2.4. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.223).

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.498)

3. Valsts nodevu maksā divkāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģistrācijas pieteikums tiktu izskatīts četru darbdienu laikā.

4. Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģistrācijas pieteikums tiktu izskatīts darbdienas laikā.

5. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

5.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs);

5.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

5.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.223 redakcijā)

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

7. Valsts nodevu par ieraksta izdarīšanu pārstāvniecību reģistrā nemaksā:

7.1. ja ieraksts ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

7.2. ja ieraksts izdarāms, pamatojoties uz valsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu.

8. Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu pārstāvniecību reģistrā, valsts nodevu neatmaksā.

9. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu pārstāvniecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu reģistrēšanu pārstāvniecību reģistrā, atkārtoti valsts nodeva nav jāmaksā.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumus Nr.402 “Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 127.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
07.05.2014