Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes lēmums Nr.36

Rīgā 2009.gada 29.jūlijā (prot. Nr.4, 30.§)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas izveidošanu

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 24.apakšpunktu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.pantu, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 5.panta otro daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām" 2. un 3.pantu, Rīgas dome nolemj:

1. Noteikt šādu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas skaitlisko sastāvu:

komisijas locekļi ar balsstiesībām - 17;

komisijas locekļi bez balsstiesībām - 10.

2. Ievēlēt Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs

Sergejs Hristoļubovs - Rīgas domes deputāts

komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Sergejs Zaļetajevs - Rīgas domes deputāts

komisijas locekļi

Andris Ameriks - Rīgas domes deputāts

Valdis Gavars - Rīgas domes deputāts

Mihails Gavrilovs - Rīgas domes deputāts

Mihails Kameņeckis - Rīgas domes deputāts

Jefimijs Klementjevs - Rīgas domes deputāts

Andrejs Kozlovs - Rīgas domes deputāts

Pēteris Krīgers - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs

Olafs Pulks - Rīgas domes deputāts

Māris Puriņš - Rīgas domes deputāts

Jānis Mārtiņš Skuja - Rīgas domes deputāts

Vjačeslavs Stepaņenko - Rīgas domes deputāts

Ēriks Škapars - Rīgas domes deputāts

Maksims Tolstojs - Rīgas domes deputāts

Olga Veidiņa - Rīgas domes deputāte

Juris Viņķelis - Rīgas domes deputāts

komisijas locekļi bez balsstiesībām

Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors

Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes priekšnieks

Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes priekšnieks

Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes priekšnieks

Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes galvenais jurists

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas galvenais referents

komisijas lietvedis - Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja palīgs

komisijas sekretārs - Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes jurists

komisijas eksperts - sertificēts vērtētājs

komisijas administratīvo lietu sekretārs - Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes jurists

3. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt informācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas izveidošanu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas lietvedības dokumenti nododami Rīgas domes Īpašuma departamenta arhīvā.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 26.04.2005. lēmumu Nr.36 "Par Rīgas pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisijas izveidošanu" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 04.07.2006. lēmumu Nr.1305, Rīgas domes 29.05.2007. lēmumu Nr.2481, Rīgas domes 18.12.2007. lēmumu Nr.3236, Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr.3983 un Rīgas domes 24.11.2008. lēmumu Nr.4463).

6. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Rīgā 2009.gada 31.jūlijā

01.08.2009