Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.526

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 8.§)

Par zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti

 

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Ekonomikas ministrijas valdījumā šādas zemes vienības, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" ēkas un būves:

1.1. zemes vienību 0,0112 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 329 2006 0290) Vietalvas pagastā, "Transformators T-7947";

1.2. zemes vienību 0,0016 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 001 0084) Kokneses pagastā, "TP-7709";

1.3. zemes vienību 0,0035 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 013 0681) Kokneses pagastā, Daugavas ielā, "TP-7615";

1.4. zemes vienību 0,0053 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 013 0682) Kokneses pagastā, "TP-7727";

1.5. zemes vienību 0,15 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3260 010 0178) Kokneses pagastā, "Transformators Rogas";

1.6. zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3266 010 0419) Mazzalves pagastā, "Mārtiņu transformators TP-7117";

1.7. zemes vienību 0,035 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 007 0207) Skrīveru pagastā, "TP-7317 ceptuve";

1.8. zemes vienību 0,066 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 007 0208) Skrīveru pagastā, "TP-7506 Institūts";

1.9. zemes vienību 0,20 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 007 0221) Skrīveru pagastā, "Uplejas 3";

1.10. zemes vienību 0,0286 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 008 0694) Skrīveru pagastā, Sporta ielā, "TP-7303";

1.11. zemes vienību 0,13 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 010 0509) Skrīveru pagastā, "TP-7304 Aptieka";

1.12. zemes vienību 0,019 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 010 0566) Skrīveru pagastā, "TP-7315 Bērnudārzs";

1.13. zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3282 008 0695) Skrīveru pagastā, "TP-7515 Kaktiņi";

1.14. zemes vienību 0,0128 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3254 003 0284) Iršu pagastā, "Transformators".

2. Ekonomikas ministrijai šā rīkojuma 1.punktā minētās zemes vienības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars

04.08.2009